Dagordning för årsmötet på lördag

Muss ska på uppdrag av Manchester United Supporters Club Scandinavia hålla ett officiellt årsmöte för svenska den delen Manchester United Swedish Supporters i Stockholm.

Plats: O’Learys, Liljeholmstorget 7 i Stockholm
Tid: Lördagen den 26 september kl 13.00.

Här är dagordningen för mötet:

 1. A: Årsmötets öppnande
  B: Medlemmar (röstlängd) och rösträkning
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av protokollförare för årsmötet
 4. Godkännande av agenda för årsmötet
 5. Val av två som jämte ordförande för årsmötet justerar protokollet och tillika är rösträknare
 6. Genomgång av styrelsens bokslut 2014/2015
 7. Val av Muss ordförande (se nedan för Valberedningens förslag)
 8. Val av övriga i Muss styrelse (se nedan för Valberedningens förslag) (Styrelsen konstituerar sig direkt efter mötets slut)
 9. Beslut om logotyp för Muss
 10. Muss stadgar
 11. Övriga frågor
 12. Mötet avslutas

Valberedningens förslag

Ordförande: Simon Sani (väljs för 3 år)
Styrelsemedlem: Björn Appelgren (väljs för 3 år)
Styrelsemedlem: Kent Yxell (väljs för 2 år)
Styrelsemedlem: David Sundgren (väljs för 2 år)
Styrelsemedlem: Mikael Österdahl (väljs för 1 år)
Styrelsemedlem: Anna Ohlsson (väljs för 1 år)
Suppleant: Johan Nilsson (väljs för 1 år)
Suppleant: Åke Karlsson (väljs för 1 år)

Valberedningen:
Jamie Ravenshear, Finn Machenhauer och Øyvind Stople Sivertsen

Kallelse till årsmötet

Mötet är öppet för alla som är medlemmar i Manchester United Supporters Club Scandinavia.

Anmälan om du kommer på mötet till Anna i Muss Stockholm på stockholm@muss.se senast 24 september så vi kan boka platser. Uppge ditt medlemsnummer vid anmälan. Kaffe bjuder vi på och lottar ut en souvenir bland deltagarna.

Supporterträff

Klockan 16.00 på lördag ställs United mot Sunderland i Premier League. Vi kommer givetvis att ha en supporterträff i samband med detta. Exakta detaljer är fortfarande oklara, då det tyvärr ser ut som att vi inte kommer att kunna se matchen på O’Learys Liljeholmstorget. Vi återkommer med bättre information, både här på Muss.se och på våra sociala medier.
Uppdatering: Supporterträffen kommer att hållas på Retro Bar Hornsgatan (Södermalm/Hornstull), med samling från 15.30.


MANCHESTERGUIDE
Manchester United Supporters Club Scandinavia är Manchester Uniteds officiella supporterklubb i Skandinavien. Muss.se är supporterklubbens svenska kanal. Vi producerar redaktionellt innehåll på och informerar om supporterklubbens aktiviteter.
© 2021 MUSS.SE   •   OM MUSS & MUSCS   •   HJÄLP MUSS   •   OM MUSS.SE   •   BLI SKRIBENT   •   INTEGRITETSPOLICY   •   KONTAKTA OSS