Dagordning för årsmötet 13/5

Muss kommer att hålla ett officiellt årsmöte för svenska den delen Manchester United Swedish Supporters i Göteborg den 13 maj. Nedan kommer information om dagordning samt motioner till årsmötet.

Dagordning

Plats: Quality Panorama Hotell, Eklandagatan 51-53 i Göteborg
Tid: Lördagen den 13 maj kl 14.30

Här är den föreslagna dagordningen för mötet:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens ekonomiska rapport
 10. Val av ordförande och vice ordförande(se valberedningens förslag nedan)
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag nedan)
 12. Propositioner
 13. Inkomna motioner (se motioner nedan)
 14. Årsmötets avslutande

Valberedningens förslag

Roll Namn Ort Ansvarsområde Antal år Tidigare post
Ordförande Simon Sani Stockholm MUSS 1 år Ordförande
Vice ordförande Rune Sørlie Stockholm MUSCS 2 år Nyval
Ledamot Åke Karlsson Alingsås Sekreterare 1 år Ledamot
Ledamot Kent Yxell Karlshamn Kassör/Resor 1 år Suppleant
Ledamot Björn Appelgren Stockholm Marknad 2 år Ledamot
Ledamot Mikael Österdahl Örebro Redaktör 2 år Ledamot
Ledamot Anna Ohlsson Stockholm Lokalföreningar 1 år Suppleant
Suppleant Rami Price Göteborg Medlemskap 1 år Nyval
Suppleant Lee Sernehov Helsingborg Organisation 1 år Nyval

Valberedningen:
Mats Hörnlund, Tobias Liljekvist och Samuli Rantikainen.

Motioner

Nedan motioner kommer att behandlas på årsmötet. Den sittande styrelsen kommer att lägga fram sina kommentarer kring motionerna när frågorna behandlas.

Motion 1 – MUSS registrerar sig som en ideell organisation och får ett organisationsnummer
Motivering: Detta för att underlätta det framtida arbetet och möjliggör att föreningen kan skaffa ett eget konto i en bank.
Rune Sørlie

Motion 2 – MUSS öppnar eget konto i föreningens namn
Motivering: Detta för att bli transparent i förhållande till den ekonomiska verksamhet som föreningen har. I dag sköts inte detta på ett tillfredställande sätt och det går inte direkt att se räkenskap upp mot transaktioner som har genomförts i föreningens namn.
Rune Sørlie

Motion 3 – MUSS ska ha egna stadgar även om vi lyder under MUSCS som en underavdelning.
Motivering; Som ideell organisation bör vi ha stadgar som reglerar vår verksamhet. Dessa ska tillvarata de svenska medlemmarnas intresse gentemot MUSS som förening.
Rune Sørlie

Motion 4 – Förslag till stadgar för MUSS
Motivering: Anpassade/Ändrade stadgar baserade på standardstadgar för frivillig förening.
Rune Sørlie
De föreslagna stadgarna går att läsa här.

Motion 5 – Styrelsen får i uppdrag att uppdatera stadgarna på styrelsemöte efter att organisationsnummer har blivit tilldelat föreningen så att detta inte måste göras på ett årsmöte.
Motivering: Styrelsen får denna fullmakt för att minska det administrative då ändringar i stadgarna enbart får ske på årsmötet med 2/3 majoritet.
Rune Sørlie


MANCHESTERGUIDE
Manchester United Supporters Club Scandinavia är Manchester Uniteds officiella supporterklubb i Skandinavien. Muss.se är supporterklubbens svenska kanal. Vi producerar redaktionellt innehåll på och informerar om supporterklubbens aktiviteter.
© 2021 MUSS.SE   •   OM MUSS & MUSCS   •   HJÄLP MUSS   •   OM MUSS.SE   •   BLI SKRIBENT   •   INTEGRITETSPOLICY   •   KONTAKTA OSS