Mike Phelan’s Shorts: Återigen är det Woodward mot resten