Muss.se » Nyhetsarkiv » Herrlaget

Åklagarmyndigheten bekräftar
Mason Greenwood åtalas

Den brittiska åklagarmyndigheten meddelar på lördagen att Mason Greenwood åtalas för våldtäktsförsök, att han ägnat sig åt kontrollerande och tvingande beteende samt misshandel som orsakat faktisk kroppsskada. Greenwood ska infinna sig i rätten på måndag den 17 oktober.

Janet Potter, vice chefsåklagare för åklagarmyndigheten i nordvästra England, kom med följande uttalande i samband med åtalet:

Åklagarmyndigheten har idag auktoriserat Manchesterpolisen att åtala Mason Greenwood, 21, för våldtäktsförsök, att han ägnat sig åt kontrollerande och tvingande beteende samt misshandel som orsakat faktisk kroppsskada.

Alla tre punkterna gäller samma målsägande.

Åklagare specialiserade på våldtäkt från enheten för komplexa fall hos åklagarmyndigheten i nordvästra England auktoriserade åtalen efter en genomgång av bevismaterialet från Manchesterpolisen.

Den tilltalades första framträdande i rätten kommer att äga rum måndagen den 17 oktober i Greater Manchester magistrates’ court [motsvarande svenska tingsrätten, om jag tolkar det hela rätt, red. anm.].

Åklagarmyndigheten påminner alla intressenter att brottmålet mot den tilltalade är pågående och att han har rätt till en rättvis rättegång. Det är extremt viktigt att det inte förekommer någon rapportering, något kommenterande eller delgivande av information online som på något sätt skulle kunna påverka detta förfarande.

Åklagarmyndigheten noterar vidare att den målsägande är en kvinna i samma ålder som Greenwood. Det kontrollerande och tvingande beteendet mot en person i intimt förhållande ska ha ägt rum från november 2018 till idag. Misshandeln ska ha ägt rum i december 2021.

Slutligen noterar åklagarmyndigheten att deras roll inte är att avgöra om en person har gjort sig skyldig till brott, utan att besluta om det är rätt att låta en domstol avgöra det. Åklagarmyndighetens bedömning ska inte uppfattas som bevis på skuld. Det är bara en domstol som kan avgöra det.

I skrivande stund är det inte känt om Greenwood kommer att erkänna eller förneka skuld.

Senare på lördagen kom Manchester United med följande uttalande:

Manchester United noterar att åklagarmyndigheten har åklagat Mason Greenwood. Han förblir avstängd av klubben, i väntan på den juridiska processen.

(Artikeln uppdaterad, med Uniteds uttalande.)