Att inte köpa hans brister är att leva i förnekelse