Jag vill trycka på hans stabilitet, flexibilitet och jämnhet