Ten Hag kommer fortsatt vilja slåss på alla fronter