Tabellen tillåter att avancerade filter appliceras. Dessutom kan många av kolumnerna i tabellen sorteras, detta noteras med understruken text i kolumnens tabellhuvud.
Filter appliceras antingen genom en förvald lista (noteras med en nedåtpekande triangel och, då kolumnen är tillräckligt bred, texten "visa alla") eller genom ett fält för textinmatning. Listan torde vara självförklarande. Filter genom textinmatning kan dock behöva en närmare förklaring.

Filter genom textinmatning
I det enklaste utförandet matar man in en textsträng, trycker enter och så filtreras listan på alla matchande rader. Söker man på 10 kommer även resultat som 100 och 110 att listas. För att ytterligare begränsa resultaten kan man använda någon av nedanstående operatörer.
< Mindre än.* <10 Data som är mindre än 10.
<= Mindre än eller lika med.* <=10 Data som ämindre än eller lika med 10.
> Större än.* >10 Data som är större än 10.
<= Större än eller lika med.* >=10 Data som är större än eller lika med 10.
= Exakt match. =10 Data som är exakt 10.
! Icke-match. !Giggs Data som inte innehåller Giggs.
{ Data som börjar med söktermen. {eng Data som börjar med eng.
} Data som slutar med söktermen. }land Data som slutar på land.
|| Logiska operatören eller. Giggs||Scholes Data som innehåller Giggs eller Scholes.
&& Logiska operatören och. >=10&&<=20 Data som är mellan 10 och 20.
* Kan endast appliceras på kolumner som enbart innehåller siffror.