Lokalavdelningar: Policy/lathund

I detta dokument förklarar Muss (vi) vad supporterklubben önskar att uppnå med sina lokalavdelningar och vad vi kan bidra med för att hjälpa lokalavdelningarna på vägen. Dokumentet ska ses som en guide och inte ett bindande kontrakt. Det är ett levande dokument som vi önskar förbättra tillsammans med lokalavdelningar, beroende på vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Innehållsförteckning:

Uppdaterad: 2014-08-14.

Målsättning med lokalavdelningarna

 • Vi önskar genom lokalavdelningarna öka intresset och tillgängligheten till Manchester United genom att skapa en bättre social verksamhet för Unitedsupportrarna.
 • Huvudsysslan är förmodligen att träffas och se Uniteds matcher tillsammans, och i samband med det ordna tävlingar, tips med mera (Muss kan bidra med priser).
 • Att lokalavdelningen informerar om Muss/MUSCS verksamhet när tillfälle ges, med målsättningen att det blir fler svenska medlemmar i den skandinaviska supporterklubben.
 • Att öka sammanhållningen mellan supportrar i samma områden/städer.
 • Att försöka göra det bättre för de lokala supportrarna genom lokalavdelningarnas engagemang.
 • Möjlighet för lokalavdelningen att i framtiden kanske åka på gemensam resa till Manchester för att se United live.
 • Möjlighet att i framtiden kanske ordna fotbollscuper, quiz, tävlingar med mera mellan de olika lokalavdelningarna, vilket skulle kunna mynna ut i olika Muss-mästerskap.

Lokalavdelningen

 • Vi ser gärna en lokalavdelning per stad (eller område), men det finns inget krav på att ett visst antal personer är med i avdelningen. En supporterträff med fem deltagare är bättre än ingen träff alls.
 • Blir en del av Muss/MUSCS-gemenskapen. Något eget medlemskap i lokalavdelningen är inte nödvändig. Muss ser helst att man ska vara med i den skandinaviska supporterklubben för att ta del av olika fördelar som lokalavdelningen kan erbjuda.
 • Namnge er lokalavdelning. Helst ser vi att Muss ingår i namnet, t.ex. Muss Sthlm. Det är dock inget krav och t.ex. UnitedSyd eller andra namn med Unitedanknytning går också bra.
 • Avdelningen får gärna göra en egen logga. Och slogan!
 • Lokalavdelningen bör ha någon eller några som fungerar som kontaktpersoner.
 • Kontaktpersonerna sköter kontakten med medlemmarna i lokalavdelningarna och med Muss. Medlemskontakten är absolut nödvändig för att informera om planerade aktiviteter.
 • De bästa verktygen för att sprida information om lokalavdelningen är e-post, Twitter och Facebook. Och givetvis också word-to-mouth.
  • Muss hjälper gärna till att sprida information om planerade aktiviteter. Dels på hemsidan (Muss.se), dels i medlemstidningen (United-Supporteren) och dels på sociala medier (Twitter, Facebook, Instagram).
 • Skaffa gärna ett stamställe som huvudsaklig träffpunkt. Uppge gärna detta i er kontaktinfo.
 • Många pubar och sportbarer är villiga att ge olika erbjudanden till stamgäster. Fråga!
 • Lokalavdelningens huvudsyssla blir att arrangera supporterträffar. Det kan vara välorganiserade supporterträffar med tävlingar och andra aktiviteter eller enkla träffar där man bara träffas och ser matchen tillsammans.
  • Vid tillfälle kan det hända att Muss kan hjälpa till att arrangera en lite större träff.
 • Vi vill helst att man inte upprättar avtal som strider mot supporterklubbens policys eller konkurrerar med våra samarbetspartners.
  • Om lokalavdelningen har egna avtal, t.ex. om souvenirer eller rabatter, så vill vi gärna att ni meddelar oss så att vi kan samordna infon i allas intresse.

Muss bidrar med

 • Vi har en kontaktperson som lokalavdelningen kan vända sig till för hjälp vid uppstart, tips och råd, annan hjälp, information med mera. I dagsläget Anna Ohlsson.
 • Vi kan bidra med e-postadresser till medlemmarna i området om ni vill nå ut med information till dem.
 • Ni får en liten Unitedflagga att ha på puben/stamstället för att visa att ni är där.
 • Ni får också pengar till en egen stor Unitedflagga att använda som lokalavdelningens egen. Förslagsvis med lokalavdelningens namn och i rött/svart/vitt som de flesta Unitedflaggor (se t.ex. UnitedSyd https://muss.se/lokalt/unitedsyd/).
 • Ni får gärna informationsblad av oss att dela ut på supporterträffar eller ha liggandes på ert stamställe.
 • Ni får minst två souvenirer per säsong att ha som priser på olika tävlingar på era lokala träffar. Om ni har fler än en träff per säsong kan ni få fler souvenirer (för närvarande maximalt sex) souvenirer per säsong.
 • Muss ställer upp och medarrangerar större Muss-träffar emellanåt. Vår förhoppning är att besöka varje lokalavdelning minst en gång. Då hjälper vi till med arrangemanget och någon från Muss styrelse deltar. Vi står också för ett resultatlotteri med en Muss-resa som pris. Vi säljer också souvenirer och ordnar eventuellt ett quiz eller liknade med priser.
 • Hjälp med marknadsföringen av er avdelning. På Muss.se, i United-Supporteren, på Facebook, på Twitter, på Instagram…
 • Reklam på Muss.se (och på sociala medier) för era supporterträffar.
  • Detta förutsätter förstås att Muss informeras om den planerade supporterträffen!
 • Information i United-Supporteren.
 • Varje lokalavdelning får en egen sida på Muss.se, under rubriken ”lokalt”. Se t.ex. Muss Sthlm (https://muss.se/lokalt/muss-stockholm/). Sidan är statisk, men möjligheten finns att uppdatera den då och då. Det är lokalavdelningens ansvar att informationen på sidan är korrekt.
 • På sikt kan vi hjälpa till med att ordna resor för lokalavdelningar.
 • På sikt hoppas vi på träffar mellan lokalavdelningarna för att byta erfarenheter och idéer.
 • Vi har rabattavtal på O’Learys som ni gärna får utnyttja!
Manchester United Supporters Club Scandinavia är Manchester Uniteds officiella supporterklubb i Skandinavien. Muss.se är supporterklubbens svenska kanal. Vi producerar redaktionellt innehåll på och informerar om supporterklubbens aktiviteter.
© 2021 MUSS.SE   •   OM MUSS & MUSCS   •   HJÄLP MUSS   •   OM MUSS.SE   •   BLI SKRIBENT   •   INTEGRITETSPOLICY   •   KONTAKTA OSS