Kvartalsrapport och konferenssamtal: Vi är förtjusta över förbättringen i lagets prestationer