Frågeask: Det finns egentligen ingen gräns för hur bra han kan bli