99 procent vill spela för Manchester United. Resten är lögnare