Har ten Hag satt någon prägel på Manchester United?