Ett uppehåll där många urladdade batterier kan laddas