Vinst för första gången sedan covid, men intäkterna minskar