Ett litet varningsfinger höjs, men han kommer likväl höja kvaliteten i truppen