De Geas avsked är i någon mening det definitiva slutet på Fergieeran