Muss.se » Nyhetsarkiv » Herrlaget

En ordboksdefinition av fotboll

Om man läser ordboksdefinitionen av lag, alltså lag som i ett idrottslag och inte lag som i Svea rikes lag, så finner man en beskrivning i ungefärlig stil med ”innehåll av samarbetande medlemmar”. Det är det som utgör grunden i all form av lagsport. Ett exempel på en lagsport är fotboll som enligt ordboksdefinitionen ungefärligt beskrivs som ”en lagsport där lagen strävar efter att få in bollen i motståndarnas mål”.

Men vi vet alla att verkligheten sällan är så svart eller vit som ordboksdefinitionen ger sken av. För det låter ju inte särskilt svårt när vi tittar på beskrivningen av vad som är ett lag och vad som är fotboll. Men när vi tittar på verkligheten ur en Unitedsupporters synvinkel blir allting plötsligt mer komplext.

De senaste veckorna har det varit väldigt svårt att se hur United uppfyller någon av de på förhand givna definitionerna. Framförallt har den fundamentala innebörden av lag, det vill säga samarbete, saknats. Samarbete är enligt ordboksdefinitionen ”när flera personer genomför arbetsuppgifter tillsammans för gemensam nytta”. Vad vi de senaste veckorna fått se är ett lag som ungefärligt kan definieras som ”innehåll av enskilda medlemmar” snarare än samarbetande medlemmar. Dessa enskilda medlemmar har i sin tur, likt uttråkade kontorsarbetare, bara försökt att ta sig igenom sin arbetsdag för att sedan kunna åka hem. Detta snarare än att bidra till den gemensamma nyttan. För tillfället finns alltså inget lag i fotbollslaget Manchester United och inte heller en strävan efter att få in bollen i motståndarens mål.

Många har förvånats över varför ett lag som United, med så många individuellt skickliga spelare inte kan prestera bättre. Men svaret finns närmre än vad vi tror. Det är bara att se till ordboksdefinitionen av lag respektive fotboll. För fotboll handlar inte om individuellt skickliga spelare i första hand. En individuellt skicklig spelare kan vinna en match eller två åt sitt lag men den verkliga lagprestationen föregås av samarbetande medlemmar. Framförallt är detta viktigt när det uppenbart är så att motståndarna läst på i sin egen ordbok.

I dagsläget saknar United ett lag och vi lever sannerligen inte heller upp till den strävan som fotboll syftar till, ”få in bollen i motståndarens mål”. Verkligheten är som sagt mer komplex än vad ordboken ger sken av men kanske det egentligen inte behöver vara så svårt. För hur svårt kan det egentligen vara för ett lag att spela fotboll? Inte svårare än att skapa ett innehåll av samarbetande medlemmar som strävar efter att få in bollen i motståndarnas mål.