Muss.se » Nyhetsarkiv » Herrlaget

Transmission [V]: The Wesley Brown Song

THE WESLEY BROWN SONG
[melodi: Bad, Bad Leroy Brown (Jim Croce)]

He’s big, he’s bad, he’s Wesley Brown,
The hardest man in all the town,
[1]
With orange hair, beware, [2]
Come and have a go if you dare.

[1] Originalet var ”The baddest man in the whole damned town” (vilket också är texten i Croces sång). En alternativ version var ”meanest man” medan både ”of town” och ”our town” fungerar som avslutning på raden. Idag har dock låten satt sig med den angivna texten.
[2] Den här raden har, felaktigt, sjungits som ”With orange hair everywhere” och ”Covered with orange hair” (den senare är så fullständigt obegriplig att jag inte kan låta bli att ta med den trots att det sannolikt bara är någon enstaka person som sjungit så).

#####

En sång som på ett mycket bra sätt illustrerar hur läktarsångerna lever sitt eget liv. Den har blivit den här säsongens sång, den hörs överallt och alltid. Vad Wes Brown gör eller inte gör är på det stora hela ointressant, sången sjungs oavsett.

Egentligen kan man säga att det är en ny sång och den blev populär först under årets säsongsinledning. Första gången den hördes över huvud taget var dock redan våren 2008, då i ytterst liten skala. Förra hösten gjordes ett halvhjärtat försök att göra sången populär. Sen blev Brown skadad och sången liksom glömdes bort. Mot slutet av förra säsongen började sången höras igen. Sedan spreds låten storskaligt på internet under sommaren och när den nya säsongen började – med Wesley Brown åtminstone i närheten av laget – var den en succé.

The Wesley Brown Song.

Big Bad Leroy Brown (Vinnie Jones).
(Normalt inkluderar jag inte populärmusik under rubriken Transmission (det får vänta tills sången presenteras i MUSS sångbok) men jag kan inte låta bli att inkludera Vinnie Jones version, trots att han inte ens lyckas få titeln på sången rätt.)