Muss.se » Nyhetsarkiv » Supporterklubben

Kallelse till årsmöte

Supporterklubben kallar med detta till ett årligt möte den 18 juni 2019 kl. 17:00 i våra klubblokaler på Strandgaten 225 i Bergen.

Förslag till årsmötet måste vara klubben, bernt@united.no, tillhanda före den 25 maj 2019.

Önskan att delta i årsmötet måste skriftligt finnas tillhanda hos klubbstyrelsen senast tio dagar innan årsstämman är stängd. Medlemmar har rätt att rösta om de var en giltig medlem per den 31 mars samma år som årsmötet hålls.

Årsmöten publiceras på www.united.no en vecka före årsstämman.

1) Godkännande av inkallelse
2) Val av ordförande för mötet och personer för undertecknande av mötesprotoll
3) Årsrapport 2018
4) Reviderade konton 2018
5) Budget 2019
6) Revisorns ersättning
7) Styrelsearvoden
8) Ange kvot/avgifter
9) Hantera inkommande förslag
10)Val