Muss.se » Nyhetsarkiv » Herrlaget

Uttalande från Manchester United
Inget beslutat fattat om Mason Greenwood

Manchester United har på onsdagen kommit med ett uttalande om Mason Greenwood.

Uttalande i sin helhet lyder så här:

Efter att alla anklagelser mot Mason Greenwood i februari 2023 lades ned har Manchester United genomfört en grundlig undersökning om anklagelserna mot honom.

Detta har kommit in på omfattande bevis och kontext som inte är offentliga, och vi har lyssnat på många personer med direkt inblandning eller kunskap om fallet.

Genom hela processen har det påstådda offrets välbefinnande och perspektiv varit centralt i klubbens utredningar, och vi respekterar hennes livslånga rätt till anonymitet.

Vi har även ansvar gentemot Mason som anställd, som en ung person som har varit i klubben sedan sjuårsåldern och som en nybliven pappa med sin partner.

Faktainsamlandet av vår utredning är nu klar och vi är i slutskedet av att fatta ett beslut om Masons framtid.

I motsats till medias spekulationer har det beslutet ännu inte fattats och är för närvarande föremål för intensiva interna överläggningar. Ansvaret vilar ytterst på den verkställande direktören.

När beslutet väl är fattat kommer det att kommuniceras och förklaras för klubbens interna och externa intressenter.

Detta har varit ett svårt fall för alla som är associerade med Manchester United, och vi förstår de starka åsikter som det har framkallat baserat på de partiella bevisen i det offentliga rummet. Vi ber om tålamod när vi arbetar oss igenom slutskedet av denna noggrant övervägda process.

Vi noterar att Manchester United i sitt uttalande inte anser sig ha något ansvar till klubbens kvinnliga anställda och supportrar.

Samtidigt rapporterar The Athletic att Uniteds VD Richard Arnold under den första veckan av augusti berättade för ledningen i United att klubben planerade för Greenwoods återkomst. Beskedet skulle ha offentliggjorts den 4 augusti.

Tanken var att Arnold skulle förklara beslutet på video. Vidare skulle Greenwood inte ha fått göra något arbete för välgörenhetsorganisationen Manchester United Foundation på kort till mediumlång sikt.

Något besked kom emellertid inte den 4 augusti, vilket The Athletic tolkar som att delar av planen kan förändras.