Straffsparkar

Muss presenterar här en sammanställning av samtliga straffsparkar slagna av Unitedspelare i tävlingsmatcher sedan 1946. Dessutom massor av ytterligare information om straffar i Unitedmatcher.

Manchester United: Straffsparkar säsongsvis 1946-2021
SÄSONG SPELARE MÅL MISS % MÅL MISS %
1946/47 Ted Buckle 2 1 67 SUM: 2 1 67
1946/47 Billy Wrigglesworth 1 1 50 TOT: 1 1 50
1946/47 Jack Rowley 1 0 100 SUM: 1 0 100
1946/47 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 4 2 67
1947/48 Charlie Mitten 2 0 100 SUM: 2 0 100
1947/48 Ted Buckle 1 0 100 TOT: 3 1 75
1947/48 Jack Rowley 0 1 0 SUM: 1 1 50
1947/48 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 7 3 70
1948/49 Charlie Mitten 7 1 88 SUM: 9 1 90
1948/49 MANCHESTER UNITED 7 1 88 SUM: 14 4 78
1949/50 Charlie Mitten 7 3 70 TOT: 16 4 80
1949/50 MANCHESTER UNITED 7 3 70 SUM: 21 7 75
1950/51 Jack Rowley 1 3 25 SUM: 2 4 33
1950/51 Harry McShane 0 1 0 TOT: 0 1 0
1950/51 MANCHESTER UNITED 1 4 20 SUM: 22 11 67
1951/52 Roger Byrne 1 1 50 SUM: 1 1 50
1951/52 Jack Rowley 1 1 50 SUM: 3 5 38
1951/52 MANCHESTER UNITED 2 2 50 SUM: 24 13 65
1952/53 Roger Byrne 3 1 75 SUM: 4 2 67
1952/53 Jack Rowley 2 0 100 TOT: 5 5 50
1952/53 MANCHESTER UNITED 5 1 83 SUM: 29 14 67
1953/54 Roger Byrne 3 0 100 SUM: 7 2 78
1953/54 Tommy Taylor 0 1 0 TOT: 0 1 0
1953/54 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 32 15 68
1954/55 Roger Byrne 2 0 100 SUM: 9 2 82
1954/55 MANCHESTER UNITED 2 0 100 SUM: 34 15 69
1955/56 Roger Byrne 3 2 60 SUM: 12 4 75
1955/56 Johnny Berry 1 0 100 SUM: 1 0 100
1955/56 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 38 17 69
1956/57 Johnny Berry 3 3 50 SUM: 4 3 57
1956/57 Roger Byrne 1 0 100 TOT: 13 4 76
1956/57 Albert Scanlon 1 0 100 TOT: 1 0 100
1956/57 MANCHESTER UNITED 5 3 63 SUM: 43 20 68
1957/58 Duncan Edwards 2 0 100 TOT: 2 0 100
1957/58 Johnny Berry 1 2 33 TOT: 5 5 50
1957/58 Ernie Taylor 1 0 100 TOT: 1 0 100
1957/58 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 47 22 68
1958/59 Sir Bobby Charlton 6 2 75 SUM: 6 2 75
1958/59 Albert Quixall 1 0 100 SUM: 1 0 100
1958/59 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 54 24 69
1959/60 Albert Quixall 3 0 100 SUM: 4 0 100
1959/60 MANCHESTER UNITED 3 0 100 SUM: 57 24 70
1960/61 Albert Quixall 6 1 86 SUM: 10 1 91
1960/61 Noel Cantwell 1 0 100 SUM: 1 0 100
1960/61 Dennis Viollet 0 1 0 TOT: 0 1 0
1960/61 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 64 26 71
1961/62 Albert Quixall 3 1 75 SUM: 13 2 87
1961/62 Shay Brennan 1 0 100 SUM: 1 0 100
1961/62 Noel Cantwell 0 1 0 TOT: 1 1 50
1961/62 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 68 28 71
1962/63 Albert Quixall 5 2 71 TOT: 18 4 82
1962/63 Shay Brennan 0 1 0 TOT: 1 1 50
1962/63 Sir Bobby Charlton 0 1 0 SUM: 6 3 67
1962/63 MANCHESTER UNITED 5 4 56 SUM: 73 32 70
1963/64 Denis Law 4 1 80 SUM: 4 1 80
1963/64 MANCHESTER UNITED 4 1 80 SUM: 77 33 70
1964/65 Denis Law 2 0 100 SUM: 6 1 86
1964/65 Sir Bobby Charlton 1 0 100 SUM: 7 3 70
1964/65 MANCHESTER UNITED 3 0 100 SUM: 80 33 71
1965/66 Denis Law 2 0 100 SUM: 8 1 89
1965/66 MANCHESTER UNITED 2 0 100 SUM: 82 33 71
1966/67 Denis Law 2 1 67 SUM: 10 2 83
1966/67 George Best 1 0 100 SUM: 1 0 100
1966/67 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 85 34 71
1967/68 George Best 2 1 67 SUM: 3 1 75
1967/68 Denis Law 2 2 50 SUM: 12 4 75
1967/68 Sir Bobby Charlton 0 1 0 SUM: 7 4 64
1967/68 MANCHESTER UNITED 4 4 50 SUM: 89 38 70
1968/69 Denis Law 3 3 50 TOT: 15 7 68
1968/69 George Best 1 0 100 SUM: 4 1 80
1968/69 MANCHESTER UNITED 4 3 57 SUM: 93 41 69
1969/70 Willie Morgan 3 0 100 SUM: 3 0 100
1969/70 George Best 1 0 100 SUM: 5 1 83
1969/70 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 97 41 70
1970/71 Willie Morgan 2 1 67 SUM: 5 1 83
1970/71 George Best 1 0 100 SUM: 6 1 86
1970/71 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 100 42 70
1971/72 Willie Morgan 3 0 100 TOT: 8 1 89
1971/72 George Best 2 0 100 SUM: 8 1 89
1971/72 MANCHESTER UNITED 5 0 100 SUM: 105 42 71
1972/73 George Best 3 1 75 TOT: 11 2 85
1972/73 Sir Bobby Charlton 2 0 100 TOT: 9 4 69
1972/73 MANCHESTER UNITED 5 1 83 SUM: 110 43 72
1973/74 Alex Stepney 2 1 67 TOT: 2 1 67
1973/74 Jim McCalliog 1 0 100 SUM: 1 0 100
1973/74 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 113 44 72
1974/75 Gerry Daly 9 0 100 SUM: 9 0 100
1974/75 Jim McCalliog 1 0 100 TOT: 2 0 100
1974/75 MANCHESTER UNITED 10 0 100 SUM: 123 44 74
1975/76 Gerry Daly 4 0 100 SUM: 13 0 100
1975/76 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 127 44 74
1976/77 Gerry Daly 3 1 75 TOT: 16 1 94
1976/77 Gordon Hill 2 0 100 SUM: 2 0 100
1976/77 Jimmy Greenhoff 1 0 100 SUM: 1 0 100
1976/77 Sammy McIlroy 0 1 0 SUM: 0 1 0
1976/77 MANCHESTER UNITED 6 2 75 SUM: 133 46 74
1977/78 Gordon Hill 7 1 88 TOT: 9 1 90
1977/78 Ashley Grimes 1 0 100 SUM: 1 0 100
1977/78 Stuart Pearson 1 1 50 TOT: 1 1 50
1977/78 Brian Greenhoff 0 1 0 TOT: 0 1 0
1977/78 MANCHESTER UNITED 9 3 75 SUM: 142 49 74
1978/79 Jimmy Greenhoff 2 1 67 TOT: 3 1 75
1978/79 Gordon McQueen 0 1 0 TOT: 0 1 0
1978/79 MANCHESTER UNITED 2 2 50 SUM: 144 51 74
1979/80 Sammy McIlroy 3 0 100 SUM: 3 1 75
1979/80 Mickey Thomas 1 1 50 TOT: 1 1 50
1979/80 Ashley Grimes 0 1 0 SUM: 1 1 50
1979/80 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 148 53 74
1980/81 Sammy McIlroy 3 0 100 TOT: 6 1 86
1980/81 MANCHESTER UNITED 3 0 100 SUM: 151 53 74
1981/82 Steve Coppell 1 0 100 SUM: 1 0 100
1981/82 Frank Stapleton 1 1 50 TOT: 1 1 50
1981/82 John Gidman 0 1 0 TOT: 0 1 0
1981/82 MANCHESTER UNITED 2 2 50 SUM: 153 55 74
1982/83 Steve Coppell 2 0 100 TOT: 3 0 100
1982/83 Ashley Grimes 1 0 100 TOT: 2 1 67
1982/83 Arnold Muhren 1 0 100 SUM: 1 0 100
1982/83 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 157 55 74
1983/84 Arnold Muhren 4 1 80 SUM: 5 1 83
1983/84 Ray Wilkins 3 1 75 TOT: 3 1 75
1983/84 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 164 57 74
1984/85 Gordon Strachan 9 5 64 SUM: 9 5 64
1984/85 Arnold Muhren 1 0 100 TOT: 6 1 86
1984/85 Norman Whiteside 1 1 50 SUM: 1 1 50
1984/85 MANCHESTER UNITED 11 6 65 SUM: 175 63 74
1985/86 Jesper Olsen 5 0 100 SUM: 5 0 100
1985/86 Bryan Robson 2 1 67 SUM: 2 1 67
1985/86 Peter Davenport 1 0 100 SUM: 1 0 100
1985/86 Gordon Strachan 1 0 100 SUM: 10 5 67
1985/86 Norman Whiteside 0 1 0 TOT: 1 2 33
1985/86 MANCHESTER UNITED 9 2 82 SUM: 184 65 74
1986/87 Peter Davenport 5 0 100 SUM: 6 0 100
1986/87 Jesper Olsen 1 1 50 SUM: 6 1 86
1986/87 Gordon Strachan 0 1 0 TOT: 10 6 63
1986/87 Bryan Robson 0 2 0 TOT: 2 3 40
1986/87 MANCHESTER UNITED 6 4 60 SUM: 190 69 73
1987/88 Brian McClair 6 3 67 SUM: 6 3 67
1987/88 Peter Davenport 0 1 0 TOT: 6 1 86
1987/88 Jesper Olsen 0 1 0 TOT: 6 2 75
1987/88 MANCHESTER UNITED 6 5 55 SUM: 196 74 73
1988/89 Brian McClair 1 1 50 SUM: 7 4 64
1988/89 MANCHESTER UNITED 1 1 50 SUM: 197 75 72
1989/90 Steve Bruce 1 0 100 SUM: 1 0 100
1989/90 Brian McClair 0 1 0 TOT: 7 5 58
1989/90 MANCHESTER UNITED 1 1 50 SUM: 198 76 72
1990/91 Steve Bruce 11 1 92 SUM: 12 1 92
1990/91 Clayton Blackmore 1 0 100 SUM: 1 0 100
1990/91 MANCHESTER UNITED 12 1 92 SUM: 210 77 73
1991/92 Steve Bruce 3 2 60 SUM: 15 3 83
1991/92 Clayton Blackmore 1 0 100 TOT: 2 0 100
1991/92 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 214 79 73
1992/93 Steve Bruce 2 1 67 TOT: 17 4 81
1992/93 Eric Cantona 1 0 100 SUM: 1 0 100
1992/93 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 217 80 73
1993/94 Eric Cantona 4 0 100 SUM: 5 0 100
1993/94 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 221 80 73
1994/95 Eric Cantona 5 0 100 SUM: 10 0 100
1994/95 Denis Irwin 2 0 100 SUM: 2 0 100
1994/95 Nicky Butt 0 1 0 TOT: 0 1 0
1994/95 MANCHESTER UNITED 7 1 88 SUM: 228 81 74
1995/96 Eric Cantona 5 0 100 SUM: 15 0 100
1995/96 MANCHESTER UNITED 5 0 100 SUM: 233 81 74
1996/97 Eric Cantona 3 2 60 TOT: 18 2 90
1996/97 Paul Scholes 0 1 0 SUM: 0 1 0
1996/97 MANCHESTER UNITED 3 3 50 SUM: 236 84 74
1997/98 Denis Irwin 3 0 100 SUM: 5 0 100
1997/98 Teddy Sheringham 0 3 0 SUM: 0 3 0
1997/98 MANCHESTER UNITED 3 3 50 SUM: 239 87 73
1998/99 Denis Irwin 3 1 75 SUM: 8 1 89
1998/99 Dwight Yorke 0 1 0 SUM: 0 1 0
1998/99 MANCHESTER UNITED 3 2 60 SUM: 242 89 73
1999/2000 Denis Irwin 2 1 67 SUM: 10 2 83
1999/2000 Paul Scholes 2 1 67 SUM: 2 2 50
1999/2000 Dwight Yorke 0 1 0 TOT: 0 2 0
1999/2000 MANCHESTER UNITED 4 3 57 SUM: 246 92 73
2000/01 Denis Irwin 2 0 100 TOT: 12 2 86
2000/01 David Beckham 1 0 100 SUM: 1 0 100
2000/01 Teddy Sheringham 1 0 100 TOT: 1 3 25
2000/01 Paul Scholes 1 1 50 TOT: 3 3 50
2000/01 MANCHESTER UNITED 5 1 83 SUM: 251 93 73
2001/02 Ruud van Nistelrooy 7 1 88 SUM: 7 1 88
2001/02 David Beckham 2 0 100 SUM: 3 0 100
2001/02 MANCHESTER UNITED 9 1 90 SUM: 260 94 73
2002/03 Ruud van Nistelrooy 12 0 100 SUM: 19 1 95
2002/03 David Beckham 1 0 100 TOT: 4 0 100
2002/03 Diego Forlan 1 0 100 SUM: 1 0 100
2002/03 MANCHESTER UNITED 14 0 100 SUM: 274 94 74
2003/04 Ruud van Nistelrooy 3 3 50 SUM: 22 4 85
2003/04 Diego Forlan 0 1 0 TOT: 1 1 50
2003/04 MANCHESTER UNITED 3 4 43 SUM: 277 98 74
2004/05 Ruud van Nistelrooy 4 0 100 SUM: 26 4 87
2004/05 Wayne Rooney 0 1 0 SUM: 0 1 0
2004/05 MANCHESTER UNITED 4 1 80 SUM: 281 99 74
2005/06 Ruud van Nistelrooy 2 2 50 TOT: 28 6 82
2005/06 Cristiano Ronaldo 1 0 100 SUM: 1 0 100
2005/06 MANCHESTER UNITED 3 2 60 SUM: 284 101 74
2006/07 Cristiano Ronaldo 5 1 83 SUM: 6 1 86
2006/07 Louis Saha 3 1 75 SUM: 3 1 75
2006/07 MANCHESTER UNITED 8 2 80 SUM: 292 103 74
2007/08 Cristiano Ronaldo 6 2 75 SUM: 12 3 80
2007/08 Louis Saha 2 0 100 TOT: 5 1 83
2007/08 Wayne Rooney 0 1 0 SUM: 0 2 0
2007/08 MANCHESTER UNITED 8 3 73 SUM: 300 106 74
2008/09 Cristiano Ronaldo 5 0 100 TOT: 17 3 85
2008/09 Carlos Tevez 2 0 100 TOT: 2 0 100
2008/09 Nani 1 0 100 SUM: 1 0 100
2008/09 MANCHESTER UNITED 8 0 100 SUM: 308 106 74
2009/10 Wayne Rooney 4 1 80 SUM: 4 3 57
2009/10 Ryan Giggs 2 0 100 SUM: 2 0 100
2009/10 Michael Carrick 0 1 0 TOT: 0 1 0
2009/10 MANCHESTER UNITED 6 2 75 SUM: 314 108 74
2010/11 Wayne Rooney 4 1 80 SUM: 8 4 67
2010/11 Ryan Giggs 1 0 100 SUM: 3 0 100
2010/11 Nani 0 1 0 SUM: 1 1 50
2010/11 MANCHESTER UNITED 5 2 71 SUM: 319 110 74
2011/12 Wayne Rooney 9 3 75 SUM: 17 7 71
2011/12 Dimitar Berbatov 2 0 100 TOT: 2 0 100
2011/12 Javier Hernandez 1 0 100 SUM: 1 0 100
2011/12 Federico Macheda 1 0 100 TOT: 1 0 100
2011/12 MANCHESTER UNITED 13 3 81 SUM: 332 113 75
2012/13 Robin van Persie 3 1 75 SUM: 3 1 75
2012/13 Ryan Giggs 2 0 100 TOT: 5 0 100
2012/13 Wayne Rooney 2 2 50 SUM: 19 9 68
2012/13 Javier Hernandez 0 1 0 SUM: 1 1 50
2012/13 Nani 0 1 0 TOT: 1 2 33
2012/13 MANCHESTER UNITED 7 5 58 SUM: 339 118 74
2013/14 Robin van Persie 3 1 75 SUM: 6 2 75
2013/14 Wayne Rooney 3 0 100 SUM: 22 9 71
2013/14 Javier Hernandez 1 0 100 SUM: 2 1 67
2013/14 MANCHESTER UNITED 7 1 88 SUM: 346 119 74
2014/15 Wayne Rooney 2 1 67 SUM: 24 10 71
2014/15 Juan Mata 1 0 100 SUM: 1 0 100
2014/15 Robin van Persie 1 1 50 TOT: 7 3 70
2014/15 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 350 121 74
2015/16 Ander Herrera 2 0 100 TOT: 2 0 100
2015/16 Wayne Rooney 2 0 100 SUM: 26 10 72
2015/16 Juan Mata 2 1 67 SUM: 3 1 75
2015/16 Anthony Martial 1 0 100 SUM: 1 0 100
2015/16 Javier Hernandez 0 1 0 TOT: 2 2 50
2015/16 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 357 123 74
2016/17 Zlatan Ibrahimovic 3 1 75 TOT: 3 1 75
2016/17 Anthony Martial 1 0 100 SUM: 2 0 100
2016/17 Paul Pogba 1 0 100 SUM: 1 0 100
2016/17 Wayne Rooney 1 0 100 TOT: 27 10 73
2016/17 MANCHESTER UNITED 6 1 86 SUM: 363 124 75
2017/18 Anthony Martial 2 1 67 SUM: 4 1 80
2017/18 Daley Blind 1 0 100 TOT: 1 0 100
2017/18 Romelu Lukaku 0 1 0 TOT: 0 1 0
2017/18 Alexis Sanchez 0 1 0 TOT: 0 1 0
2017/18 MANCHESTER UNITED 3 3 50 SUM: 366 127 74
2018/19 Paul Pogba 8 3 73 SUM: 9 3 75
2018/19 Jesse Lingard 1 0 100 TOT: 1 0 100
2018/19 Anthony Martial 1 0 100 SUM: 5 1 83
2018/19 Juan Mata 1 0 100 SUM: 4 1 80
2018/19 Marcus Rashford 1 0 100 SUM: 1 0 100
2018/19 MANCHESTER UNITED 12 3 80 SUM: 378 130 74
2019/20 Bruno Fernandes 8 0 100 SUM: 8 0 100
2019/20 Marcus Rashford 7 2 78 SUM: 8 2 80
2019/20 Mason Greenwood 1 0 100 TOT: 1 0 100
2019/20 Juan Mata 1 0 100 SUM: 5 1 83
2019/20 Anthony Martial 1 1 50 SUM: 6 2 75
2019/20 Paul Pogba 0 1 0 TOT: 9 4 69
2019/20 MANCHESTER UNITED 18 4 82 SUM: 396 134 75
2020/21 Bruno Fernandes 12 1 92 TOT: 20 1 95
2020/21 Anthony Martial 1 0 100 TOT: 7 2 78
2020/21 Juan Mata 1 0 100 TOT: 6 1 86
2020/21 Marcus Rashford 1 0 100 TOT: 9 2 82
2020/21 MANCHESTER UNITED 15 1 94 TOT: 411 135 75


Tabellkommentarer

 • Uniteds bästa säsong straffmässigt var 2002/03 då United gjorde mål på 14 av 14 straffar. Från den säsongen hämtas även rekordet för antal straffmål under en säsong.
 • Som mest har United fått 17 straffar under en säsong, vilket inträffade 1984/85. United stod för sex straffmissar den säsongen, vilket är flest i intervallet.
 • Sämsta säsong straffmässigt är 1950/51 då United bara gjorde ett mål på fem straffar. Även säsongen 2003/04 hade United fler straffmissar än straffmål, övriga säsonger i intervallet har United åtminstone gjort mål på hälften av alla straffar.
 • Ruud van Nistelrooy satte tolv av tolv straffar säsongen 2002/03. Därmed är han den som har gjort flest straffmål under en säsong.
 • Gordon Strachans fem straffmissar på fjorton försök säsongen 1984/85 är flest i intervallet. Det kan emellertid argumenteras att Teddy Sheringhams tre missar på tre försök 1997/98 är sämst i intervallet.

Information

 • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor för de inledande säsongerna. Ingen tillförlitlig data är tillgänglig före andra världskriget.
 • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).

Tabellförklaring

 • SUM: summa för spelaren eller för United till och med aktuell säsong – noteras då spelaren sköt straffar under senare säsonger
 • TOT: totalt för spelaren eller för United

 

Straffsparkar för Manchester United 1998-2021
SPELARE UTFALL DATUM MOTSTÅNDARE A TUR R + K
Denis Irwin mål 1998-09-24 Charlton Athletic H PL V 4 1
Denis Irwin mål 1999-01-03 Middlesbrough H FA V 3 1
Dwight Yorke miss 1999-02-17 Arsenal H PL O 1 1
Denis Irwin miss 1999-05-01 Aston Villa H PL V 2 1
Denis Irwin mål 1999-05-05 Liverpool B PL O 2 2
Denis Irwin mål 1999-10-16 Watford H PL V 4 1
Denis Irwin mål 1999-12-04 Everton H PL V 5 1
Dwight Yorke miss 2000-01-06 Necaxa N FWC O 1 1
Paul Scholes miss 2000-03-11 Derby County H PL V 3 1
Denis Irwin miss 2000-04-01 West Ham United H PL V 7 1 s
Paul Scholes mål 2000-04-01 West Ham United H PL V 7 1 s
Paul Scholes mål 2000-04-19 Real Madrid H CL F 2 3
Denis Irwin mål 2000-09-13 Anderlecht H CL V 5 1
Paul Scholes mål 2000-09-26 PSV Eindhoven B CL F 1 3
Denis Irwin mål 2000-10-24 Anderlecht B CL F 1 2
David Beckham mål 2000-12-30 Newcastle United B PL O 1 1
Paul Scholes miss 2001-04-21 Manchester city H PL O 1 1 s
Teddy Sheringham mål 2001-04-21 Manchester city H PL O 1 1 s
Ruud van Nistelrooy miss 2001-10-23 Olympiacos H CL V 3 0
Ruud van Nistelrooy mål 2002-01-19 Blackburn Rovers H PL V 2 1
Ruud van Nistelrooy mål 2002-02-02 Sunderland H PL V 4 1
Ruud van Nistelrooy mål 2002-02-20 Nantes B CL O 1 1
Ruud van Nistelrooy mål 2002-02-26 Nantes H CL V 5 1
Ruud van Nistelrooy mål 2002-03-06 Tottenham Hotspur H PL V 4 0
David Beckham mål 2002-03-16 West Ham United B PL V 5 3
David Beckham mål 2002-03-19 Boavista B CL V 3 0
Ruud van Nistelrooy mål 2002-04-24 Bayer Leverkusen H CL O 2 2
Ruud van Nistelrooy mål 2002-04-27 Ipswich Town B PL V 1 0
Ruud van Nistelrooy mål 2002-08-27 Zalaegerszeg H CL V 5 0
Ruud van Nistelrooy mål 2002-09-03 Middlesbrough H PL V 1 0
Diego Forlan mål 2002-09-18 Maccabi Haifa H CL V 5 2
Ruud van Nistelrooy mål 2002-09-21 Tottenham Hotspur H PL V 1 0
Ruud van Nistelrooy mål 2002-10-07 Everton H PL V 3 0
David Beckham mål 2002-11-05 Leicester City H LC V 2 0
Ruud van Nistelrooy mål 2003-01-04 Portsmouth H FA V 4 1 s
Ruud van Nistelrooy mål 2003-01-04 Portsmouth H FA V 4 1 s
Ruud van Nistelrooy mål 2003-01-22 Blackburn Rovers B LC V 3 1
Ruud van Nistelrooy mål 2003-03-22 Fulham H PL V 3 0
Ruud van Nistelrooy mål 2003-04-05 Liverpool H PL V 4 0 s
Ruud van Nistelrooy mål 2003-04-05 Liverpool H PL V 4 0 s
Ruud van Nistelrooy mål 2003-04-12 Newcastle United B PL V 6 2
Ruud van Nistelrooy mål 2003-05-11 Everton B PL V 2 1
Ruud van Nistelrooy miss 2003-08-16 Bolton Wanderers H PL V 4 0
Ruud van Nistelrooy miss 2003-09-21 Arsenal H PL O 0 0
Ruud van Nistelrooy mål 2003-10-01 Stuttgart B CL F 1 2
Ruud van Nistelrooy mål 2003-10-04 Birmingham City H PL V 3 0
Diego Forlan miss 2004-01-25 Northampton Town B FA V 3 0
Ruud van Nistelrooy miss 2004-05-08 Chelsea H PL O 1 1
Ruud van Nistelrooy mål 2004-05-22 Millwall N FA V 3 0
Ruud van Nistelrooy mål 2004-09-25 Tottenham Hotspur B PL V 1 0
Ruud van Nistelrooy mål 2004-10-24 Arsenal H PL V 2 0
Ruud van Nistelrooy mål 2004-11-03 Sparta Praha H CL V 4 1
Ruud van Nistelrooy mål 2004-11-14 Newcastle United B PL V 3 1
Wayne Rooney miss 2004-12-18 Crystal Palace H PL V 5 2
Ruud van Nistelrooy mål 2005-10-01 Fulham B PL V 3 2
Cristiano Ronaldo mål 2005-11-30 West Bromwich Albion H LC V 3 1
Ruud van Nistelrooy mål 2005-12-14 Wigan Athletic H PL V 4 0
Ruud van Nistelrooy miss 2006-01-25 Blackburn Rovers H LC V 2 1
Ruud van Nistelrooy miss 2006-05-01 Middlesbrough H PL O 0 0
Louis Saha mål 2006-09-13 Glasgow Celtic H CL V 3 2
Louis Saha mål 2006-11-04 Portsmouth H PL V 3 0
Louis Saha miss 2006-11-21 Glasgow Celtic B CL F 0 1
Louis Saha mål 2006-12-02 Middlesbrough B PL V 2 1
Cristiano Ronaldo miss 2006-12-26 Wigan Athletic H PL V 3 1
Cristiano Ronaldo mål 2007-01-31 Watford H PL V 4 0
Cristiano Ronaldo mål 2007-02-04 Tottenham Hotspur B PL V 4 0
Cristiano Ronaldo mål 2007-03-10 Middlesbrough B FA O 2 2
Cristiano Ronaldo mål 2007-03-19 Middlesbrough H FA V 1 0
Cristiano Ronaldo mål 2007-05-05 Manchester city B PL V 1 0
Louis Saha mål 2007-09-23 Birmingham City B PL V 1 0
Wayne Rooney miss 2007-10-20 Aston Villa B PL V 4 1
Cristiano Ronaldo mål 2007-10-23 Dynamo Kiev H CL V 4 2
Cristiano Ronaldo mål 2007-12-08 Derby County H PL V 4 1
Cristiano Ronaldo mål 2007-12-23 Everton H PL V 2 1
Louis Saha mål 2007-12-26 Sunderland B PL V 4 0
Cristiano Ronaldo miss 2007-12-29 West Ham United B PL F 1 2
Cristiano Ronaldo mål 2008-01-27 Tottenham Hotspur H FA V 3 1
Cristiano Ronaldo mål 2008-04-13 Arsenal H PL V 2 1
Cristiano Ronaldo miss 2008-04-23 Barcelona B CL O 0 0
Cristiano Ronaldo mål 2008-05-11 Wigan Athletic B PL V 2 0
Cristiano Ronaldo mål 2008-09-27 Bolton Wanderers H PL V 2 0
Carlos Tevez mål 2008-11-11 Queens Park Rangers H PL V 1 0
Carlos Tevez mål 2008-12-03 Blackburn Rovers H LC V 5 3
Nani mål 2009-01-04 Southampton B FA V 3 0
Cristiano Ronaldo mål 2009-01-20 Derby County H LC V 4 2
Cristiano Ronaldo mål 2009-01-31 Everton H PL V 1 0
Cristiano Ronaldo mål 2009-03-14 Liverpool H PL F 1 4
Cristiano Ronaldo mål 2009-04-25 Tottenham Hotspur H PL V 5 2
Michael Carrick miss 2009-08-19 Burnley B PL F 0 1
Wayne Rooney mål 2009-08-29 Arsenal H PL V 2 1
Wayne Rooney mål 2009-11-28 Portsmouth B PL V 4 1 s
Wayne Rooney mål 2009-11-28 Portsmouth B PL V 4 1 s
Wayne Rooney mål 2009-12-15 Wolverhampton Wanderers H PL V 3 0
Wayne Rooney miss 2010-03-21 Liverpool H PL V 2 1
Ryan Giggs mål 2010-04-24 Tottenham Hotspur H PL V 3 1 s
Ryan Giggs mål 2010-04-24 Tottenham Hotspur H PL V 3 1 s
Nani miss 2010-08-22 Fulham B PL O 2 2
Wayne Rooney mål 2010-08-28 West Ham United H PL V 3 0
Wayne Rooney mål 2010-11-24 Glasgow Rangers B CL V 1 0
Wayne Rooney miss 2010-12-13 Arsenal H PL V 1 0
Ryan Giggs mål 2011-01-09 Liverpool H FA V 1 0
Wayne Rooney mål 2011-04-02 West Ham United B PL V 4 2
Wayne Rooney mål 2011-05-14 Blackburn Rovers B PL O 1 1
Wayne Rooney mål 2011-08-28 Arsenal H PL V 8 2
Wayne Rooney miss 2011-09-18 Chelsea H PL V 3 1
Wayne Rooney mål 2011-10-18 Otelul Galati B CL V 2 0 s
Wayne Rooney mål 2011-10-18 Otelul Galati B CL V 2 0 s
Federico Macheda mål 2011-11-30 Crystal Palace H LC F 1 2
Dimitar Berbatov mål 2011-12-26 Wigan Athletic H PL V 5 0
Wayne Rooney miss 2012-01-08 Manchester city B FA V 3 2
Wayne Rooney miss 2012-01-14 Bolton Wanderers H PL V 3 0
Dimitar Berbatov mål 2012-01-31 Stoke City H PL V 2 0 s
Javier Hernandez mål 2012-01-31 Stoke City H PL V 2 0 s
Wayne Rooney mål 2012-02-05 Chelsea B PL O 3 3 s
Wayne Rooney mål 2012-02-05 Chelsea B PL O 3 3 s
Wayne Rooney mål 2012-03-08 Athletic Bilbao H PL F 2 3
Wayne Rooney mål 2012-03-11 West Bromwich Albion H PL V 2 0
Wayne Rooney mål 2012-04-08 Queens Park Rangers H PL V 2 0
Wayne Rooney mål 2012-04-15 Aston Villa H PL V 4 0
Robin van Persie miss 2012-09-02 Southampton B PL V 3 2
Javier Hernandez miss 2012-09-15 Wigan Athletic H PL V 4 0
Nani miss 2012-09-19 Galatasaray H CL V 1 0
Robin van Persie mål 2012-09-23 Liverpool B PL V 2 1
Ryan Giggs mål 2012-10-31 Chelsea B LC F 4 5
Wayne Rooney miss 2012-11-03 Arsenal H PL V 2 1
Wayne Rooney mål 2012-11-07 Sporting Braga B CL V 3 1
Wayne Rooney mål 2012-12-01 Reading B PL V 4 3
Wayne Rooney miss 2013-01-16 West Ham United H FA V 1 0
Ryan Giggs mål 2013-01-26 Fulham H FA V 4 1
Robin van Persie mål 2013-04-14 Stoke City B PL V 2 0
Robin van Persie mål 2013-04-28 Arsenal B PL O 1 1
Robin van Persie mål 2013-09-14 Crystal Palace H PL V 2 0
Javier Hernandez mål 2013-10-29 Norwich City H LC V 4 0
Robin van Persie miss 2013-11-05 Real Sociedad B CL O 0 0
Wayne Rooney mål 2013-12-01 Tottenham Hotspur B PL O 2 2
Robin van Persie mål 2014-02-22 Crystal Palace B PL V 2 0
Robin van Persie mål 2014-03-19 Olympiacos H CL V 3 0
Wayne Rooney mål 2014-03-29 Aston Villa H PL V 4 1
Wayne Rooney mål 2014-04-26 Norwich City H PL V 4 0
Robin van Persie mål 2015-02-11 Burnley H PL V 3 1
Wayne Rooney mål 2015-02-16 Preston North End B FA V 3 1
Wayne Rooney mål 2015-02-28 Sunderland H PL V 2 0
Wayne Rooney miss 2015-03-22 Liverpool B PL V 2 1
Robin van Persie miss 2015-05-02 West Bromwich Albion H PL F 0 1
Juan Mata mål 2015-05-09 Crystal Palace B PL V 2 1
Javier Hernandez miss 2015-08-26 Club Brugge B CL V 4 0
Ander Herrera mål 2015-09-12 Liverpool H PL V 3 1
Juan Mata mål 2015-09-30 Wolfsburg H CL V 2 1
Juan Mata mål 2015-11-07 West Bromwich Albion H PL V 2 0
Wayne Rooney mål 2016-01-09 Sheffield United H FA V 1 0
Wayne Rooney mål 2016-01-12 Newcastle United B PL O 3 3
Juan Mata miss 2016-02-25 Midtjylland H EL V 5 1 s
Ander Herrera mål 2016-02-25 Midtjylland H EL V 5 1 s
Anthony Martial mål 2016-03-17 Liverpool H EL O 1 1
Zlatan Ibrahimovic mål 2016-08-19 Southampton H PL V 2 0
Paul Pogba mål 2016-10-20 Fenerbahce H EL V 4 1 s
Anthony Martial mål 2016-10-20 Fenerbahce H EL V 4 1 s
Zlatan Ibrahimovic mål 2017-02-16 Saint-Étienne H EL V 3 0
Zlatan Ibrahimovic miss 2017-03-04 Bournemouth H PL O 1 1
Zlatan Ibrahimovic mål 2017-04-04 Everton H PL O 1 1
Wayne Rooney mål 2017-04-30 Swansea City H PL O 1 1
Romelu Lukaku miss 2017-08-26 Leicester City H PL V 2 0
Anthony Martial mål 2017-09-17 Everton H PL V 4 0
Anthony Martial mål 2017-09-27 CSKA Moskva B CL V 4 1
Anthony Martial miss 2017-10-31 Benfica H CL V 2 0 s
Daley Blind mål 2017-10-31 Benfica H CL V 2 0 s
Alexis Sanchez miss 2018-02-03 Huddersfield Town H PL V 2 0
Paul Pogba mål 2018-08-10 Leicester City H PL V 2 1
Paul Pogba mål 2018-08-19 Brighton & Hove Albion B PL F 2 3
Paul Pogba miss 2018-09-02 Burnley B PL V 2 0
Paul Pogba mål 2018-09-19 BSC Young Boys B CL V 3 0
Paul Pogba miss 2018-10-28 Everton H PL V 2 1
Anthony Martial mål 2018-11-11 Manchester city B PL F 1 3
Jesse Lingard mål 2018-12-22 Cardiff City B PL V 5 1
Juan Mata mål 2019-01-05 Reading H FA V 2 0
Paul Pogba mål 2019-01-19 Brighton & Hove Albion H PL V 2 1
Paul Pogba mål 2019-01-29 Burnley H PL O 2 2
Paul Pogba mål 2019-02-09 Fulham H PL V 3 0
Paul Pogba miss 2019-03-02 Southampton H PL V 3 2
Marcus Rashford mål 2019-03-06 Paris Saint-Germain B CL V 3 1
Paul Pogba mål 2019-04-13 West Ham United H PL V 2 1 s
Paul Pogba mål 2019-04-13 West Ham United H PL V 2 1 s
Marcus Rashford mål 2019-08-11 Chelsea H PL V 4 0
Paul Pogba miss 2019-08-19 Wolverhampton Wanderers B PL O 1 1
Marcus Rashford miss 2019-08-24 Crystal Palace H PL F 1 2
Marcus Rashford mål 2019-09-14 Leicester City H PL V 1 0
Anthony Martial mål 2019-10-24 Partizan Belgrad B EL V 1 0
Marcus Rashford miss 2019-10-27 Norwich City B PL V 3 1 s
Anthony Martial miss 2019-10-27 Norwich City B PL V 3 1 s
Marcus Rashford mål 2019-10-30 Chelsea B LC V 2 1
Marcus Rashford mål 2019-12-04 Tottenham Hotspur H PL V 2 1
Marcus Rashford mål 2019-12-07 Manchester city B PL V 2 1
Juan Mata mål 2019-12-12 AZ Alkmaar H EL V 4 0
Marcus Rashford mål 2020-01-11 Norwich City H PL V 4 0
Mason Greenwood mål 2020-01-26 Tranmere Rovers B FA V 6 0
Bruno Fernandes mål 2020-02-23 Watford H PL V 3 0
Bruno Fernandes mål 2020-02-27 Club Brugge H EL V 5 0
Bruno Fernandes mål 2020-06-19 Tottenham Hotspur B PL O 1 1
Marcus Rashford mål 2020-07-04 Bournemouth H PL V 5 2
Bruno Fernandes mål 2020-07-09 Aston Villa B PL V 3 0
Bruno Fernandes mål 2020-07-19 Chelsea N FA F 1 3
Bruno Fernandes mål 2020-07-26 Leicester City B PL V 2 0
Bruno Fernandes mål 2020-08-10 København N EL V 1 0
Bruno Fernandes mål 2020-08-16 Sevilla N EL F 1 2
Juan Mata mål 2020-09-22 Luton Town B LC V 3 0
Bruno Fernandes mål 2020-09-26 Brighton & Hove Albion B PL V 3 2
Bruno Fernandes mål 2020-10-04 Tottenham Hotspur H PL F 1 6
Bruno Fernandes miss 2020-10-17 Newcastle United B PL V 4 1
Bruno Fernandes mål 2020-10-20 Paris Saint-Germain B CL V 2 1
Anthony Martial mål 2020-10-28 RB Leipzig H CL V 5 0
Bruno Fernandes mål 2020-11-21 West Bromwich Albion H PL V 1 0
Marcus Rashford mål 2020-11-24 İstanbul Başakşehir H CL V 4 1
Bruno Fernandes mål 2020-12-08 RB Leipzig B CL F 2 3
Bruno Fernandes mål 2020-12-20 Leeds United H PL V 6 2
Bruno Fernandes mål 2021-01-01 Aston Villa H PL V 2 1
Bruno Fernandes mål 2021-02-02 Southampton H PL V 9 0
Bruno Fernandes mål 2021-02-21 Newcastle United H PL V 3 1
Bruno Fernandes mål 2021-03-07 Manchester city B PL V 2 0
Bruno Fernandes mål 2021-04-08 Granada B EL V 2 0
Bruno Fernandes mål 2021-04-29 Roma H EL V 6 2


Tabellkommentarer

 • Ruud van Nistelrooy missade sin första straff för United. Därefter satte han 19 straffar i rad.
 • Charlie Mitten gjorde tre straffmål mot Aston Villa 1950-03-08 (han gjorde även ett spelmål i den matchen) och är därmed den enda Unitedspelaren som har gjort tre straffmål i en match.

Information

 • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor under de tidiga säsongerna.
 • Listan inkluderar endast matcher från och med säsongen 1998/99 då originaldata presenterades säsongsvis.
 • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).

Tabellförklaring

 • +: mål i matchen av United
 • -: mål i matchen av Uniteds motståndare
 • A: arena
 • B: bortaplan
 • CL: Uefa Champions League
 • EL: Uefa Europa League
 • F: förlust
 • FA: FA Challenge Cup
 • FWC: Fifa Club World Cup
 • H: hemmamatch
 • K: kommentar
 • LC: Football League Cup
 • N: match på neutral plan
 • O: oavgjort
 • PL: Premier League
 • s: noterar att United fick fler än en straff i matchen
 • TUR: turnering
 • V: vinst

 

Manchester United i straffläggningar
MATCHDATA RESULTAT UTD MOT
NR DATUM MOTSTÅNDARE A TUR R + 1:A MI MI MISSAR MÅLSKYTTAR MISSADE
1 1985-03-20 Videoton B UC F 4 5 MU 4 2 5 1 5, 10, 11 Whiteside, Olsen, Strachan, Gidman Hughes, Stapleton
2 1992-02-05 Southampton H FA F 2 4 mo 2 2 4 0 2, 8 Irwin, Sharpe Webb, Giggs
3 1992-09-29 Torpedo Moskva B UC F 3 4 mo 3 3 4 2 1, 3, 6, 8, 12 Ince, Irwin, Robson McClair, Bruce, Pallister
4 1993-08-07 Arsenal N CS V 5 4 MU 5 1 4 2 3, 10, 12 Ince, Bruce, Keane, Cantona, Robson Irwin
5 1997-08-03 Chelsea N CS V 4 2 mo 4 0 2 2 1, 5 Scholes, Keane, Irwin, Butt
6 2003-08-10 Arsenal N CS V 4 3 MU 4 1 3 2 4, 5, 10 Scholes, Ferdinand, Solskjaer, Forlan Van Nistelrooy
7 2005-05-21 Arsenal N FA F 4 5 MU 4 1 5 0 3 Van Nistelrooy, Ronaldo, Rooney, Keane Scholes
8 2007-08-05 Chelsea N CS V 3 0 mo 3 0 0 3 1, 3, 5 Ferdinand, Carrick, Rooney
9 2008-05-21 Chelsea N CL V 6 5 MU 6 1 5 2 5, 10, 14 Tevez, Carrick, Hargreaves, Nani, Anderson, Giggs Ronaldo
10 2008-08-10 Portsmouth N CS V 3 1 mo 3 0 1 3 1, 5, 7 Tevez, Giggs, Carrick
11 2009-03-01 Tottenham Hotspur N LC V 4 1 MU 4 0 1 2 2, 6 Giggs, Tevez, Ronaldo, Anderson
12 2009-04-19 Everton N FA F 2 4 mo 2 2 4 1 1, 2, 4 Vidic, Anderson Berbatov, Ferdinand
13 2009-08-09 Chelsea N CS F 1 4 mo 1 2 4 0 2, 6 Carrick Giggs, Evra
14 2014-01-22 Sunderland H LC F 1 2 mo 1 4 2 3 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 Fletcher Welbeck, Januzaj, Jones, Rafael
15 2015-10-28 Middlesbrough H LC F 1 3 mo 1 3 3 1 2, 3, 6, 8 Pereira Rooney, Carrick, Young
16 2018-09-25 Derby County H LC F 7 8 mo 7 1 8 0 16 Lukaku, Young, Fellaini, Fred, Martial, Dalot, Matic Jones
17 2019-09-25 Rochdale H LC V 5 3 MU 5 0 3 1 4 Mata, Pereira, Fred, Greenwood, James


Sammanställning

 • United har vunnit 8 av 17 straffsparksavgöranden (målskillnad: 59-58). Om den glorifierade träningsmatchen Charity/Community Shield exkluderas har United endast 3 segrar på 11 försök i straffläggningar.
 • Unitedspelare har gjort 59 mål på 82 försök (72 procent) i straffläggningar.
 • Uniteds motståndare har gjort 58 mål på 83 försök (70 procent) i straffläggningar.

Kuriosa

 • United var involverad i den första straffläggningen i en professionell match i England när Hull City (b) besegrades med 4-3 (Best, Kidd, Charlton och Morgan gjorde mål, Law missade) i Watney Cup (en numer nedlagd försäsongsturnering som inte räknas som officiell och därför inte är inkluderad i statistiken ovan).
 • United var första lag från den högsta ligan att vara involverad i en straffläggning i FA-cupen när laget förlorade mot Southampton 1992 (se ovan). United var också involverade i den första straffläggningen i en FA-cupfinal när laget förlorade mot Arsenal 2005 (se ovan).
 • Under perioden 1993 till mars 2009 gjorde United 33 mål på 37 straffar i straffläggningar (89 procent). Före och efter den perioden har United 21 lyckade och 19 misslyckade straffar (53 procent). (Korrekt till och med straffläggningen mot Derby 2018-09-25.)
 • I den episkt dåliga straffläggningen mellan United och Sunderland i ligacupen 2014 (se ovan) gjorde lagen tillsammans endast tre mål på tio försök.
 • Straffläggningar i Unitedmatcher tar oftast (tre gånger vardera) slut efter sju, åtta, tio eller tolv straffar. En gång vardera har straffläggningar tagit slut efter den sjätte, nionde, fjortonde och sextonde straffen. (Korrekt till och med straffläggningen mot Derby 2018-09-25.)
 • Vanligast är att den första, andra, tredje och femte straffen missas. De har missats sex gånger på sexton försök. Procentuellt är dock den tionde straffen värst, med fem missar på åtta försök (exkluderar straff 14 och 16 som bara har slagits en gång). (Korrekt till och med straffläggningen mot Derby 2018-09-25.)
 • Det är mycket sällsynt att den sjunde straffen missas – det har endast skett en gång av sexton. (Korrekt till och med straffläggningen mot Derby 2018-09-25.)
 • Den längsta straffläggningen var mellan United och Derby i ligacupen 2018, då det krävdes sexton straffar för att skilja lagen åt. Dessförinnan var den längsta mellan United och Chelsea i Champions League-finalen 2008 då det krävdes 14 straffar för att skilja lagen åt. (Korrekt till och med straffläggningen mot Derby 2018-09-25.)

Information

 • I kolumnen missar noteras vilka straffar i straffläggningen som missades.
 • Endast straffläggningar i officiella matcher inkluderas.

Tabellförklaring

 • +: mål i straffläggningen av United
 • -: mål i straffläggningen av Uniteds motståndare
 • 1:A: anger vilket lag som sköt den första straffen
 • A: arena
 • B: bortamatch
 • CL: Uefa Champions League
 • CS: FA Charity/Community Shield
 • F: förlust
 • FA: FA Challenge Cup
 • H: hemmamatch
 • LC: Football League Cup
 • MI: missade straffar
 • mo: Uniteds motståndare
 • MOT: Uniteds motståndare
 • MU: Manchester United
 • MÅ: mål
 • N: match på neutral plan
 • NR: nummer
 • TUR: turnering
 • UC: Uefa Cup
 • UTD: Manchester United
 • V: vinst

 

Sammanställning av Manchester Uniteds straffsparkar 1946-2021
MATCHER STRAFFLÄGGNINGAR TOTALT
SPELARE MÅL MISS % MÅL MISS % MÅL MISS %
Ruud van Nistelrooy 28 6 82 1 1 50 29 7 81
Wayne Rooney 27 10 73 2 1 67 29 11 73
Bruno Fernandes 20 1 95 20 1 95
Eric Cantona 18 2 90 1 0 100 19 2 90
Albert Quixall 18 4 82 18 4 82
Cristiano Ronaldo 17 3 85 2 1 67 19 4 83
Steve Bruce 17 4 81 1 1 50 18 5 78
Gerry Daly 16 1 94 16 1 94
Charlie Mitten 16 4 80 16 4 80
Denis Law 15 7 68 15 7 68
Roger Byrne 13 4 76 13 4 76
Denis Irwin 12 2 86 3 1 75 15 3 83
George Best 11 2 85 11 2 85
Gordon Strachan 10 6 63 1 0 100 11 6 65
Gordon Hill 9 1 90 9 1 90
Marcus Rashford 9 2 82 9 2 82
Sir Bobby Charlton 9 4 69 9 4 69
Paul Pogba 9 4 69 9 4 69
Willie Morgan 8 1 89 8 1 89
Anthony Martial 7 2 78 1 0 100 8 2 80
Robin van Persie 7 3 70 7 3 70
Brian McClair 7 5 58 0 1 0 7 6 54
Peter Davenport 6 1 86 6 1 86
Juan Mata 6 1 86 1 0 100 7 1 88
Sammy McIlroy 6 1 86 6 1 86
Arnold Muhren 6 1 86 6 1 86
Jesper Olsen 6 2 75 1 0 100 7 2 78
Ryan Giggs 5 0 100 3 2 60 8 2 80
Louis Saha 5 1 83 5 1 83
Johnny Berry 5 5 50 5 5 50
Jack Rowley 5 5 50 5 5 50
David Beckham 4 0 100 4 0 100
Steve Coppell 3 0 100 3 0 100
Ted Buckle 3 1 75 3 1 75
Jimmy Greenhoff 3 1 75 3 1 75
Zlatan Ibrahimovic 3 1 75 3 1 75
Ray Wilkins 3 1 75 3 1 75
Paul Scholes 3 3 50 2 1 67 5 4 56
Carlos Tevez 2 0 100 3 0 100 5 0 100
Clayton Blackmore 2 0 100 2 0 100
Duncan Edwards 2 0 100 2 0 100
Ander Herrera 2 0 100 2 0 100
Jim McCalliog 2 0 100 2 0 100
Dimitar Berbatov 2 0 100 0 1 0 2 1 67
Ashley Grimes 2 1 67 2 1 67
Alex Stepney 2 1 67 2 1 67
Javier Hernandez 2 2 50 2 2 50
Bryan Robson 2 3 40 2 0 100 4 3 57
Mason Greenwood 1 0 100 1 0 100 2 0 100
Daley Blind 1 0 100 1 0 100
Jesse Lingard 1 0 100 1 0 100
Federico Macheda 1 0 100 1 0 100
Albert Scanlon 1 0 100 1 0 100
Ernie Taylor 1 0 100 1 0 100
Diego Forlan 1 1 50 1 0 100 2 1 67
Shay Brennan 1 1 50 1 1 50
Noel Cantwell 1 1 50 1 1 50
Stuart Pearson 1 1 50 1 1 50
Mickey Thomas 1 1 50 1 1 50
Billy Wrigglesworth 1 1 50 1 1 50
Frank Stapleton 1 1 50 0 1 0 1 2 33
Nani 1 2 33 1 0 100 2 2 50
Norman Whiteside 1 2 33 1 0 100 2 2 50
Teddy Sheringham 1 3 25 1 3 25
Dwight Yorke 0 2 0 0 2 0
Michael Carrick 0 1 0 4 1 80 4 2 67
Nicky Butt 0 1 0 1 0 100 1 1 50
John Gidman 0 1 0 1 0 100 1 1 50
Romelu Lukaku 0 1 0 1 0 100 1 1 50
Brian Greenhoff 0 1 0 0 1 0
Gordon McQueen 0 1 0 0 1 0
Harry McShane 0 1 0 0 1 0
Alexis Sanchez 0 1 0 0 1 0
Tommy Taylor 0 1 0 0 1 0
Dennis Viollet 0 1 0 0 1 0
Anderson 3 0 100 3 0 100
Roy Keane 3 0 100 3 0 100
Fred 2 0 100 2 0 100
Andreas Pereira 2 0 100 2 0 100
Paul Ince 2 0 100 2 0 100
Rio Ferdinand 2 1 67 2 1 67
Diogo Dalot 1 0 100 1 0 100
Marouane Fellaini 1 0 100 1 0 100
Darren Fletcher 1 0 100 1 0 100
Owen Hargreaves 1 0 100 1 0 100
Daniel James 1 0 100 1 0 100
Nemanja Matic 1 0 100 1 0 100
Lee Sharpe 1 0 100 1 0 100
Ole Gunnar Solskjaer 1 0 100 1 0 100
Nemanja Vidic 1 0 100 1 0 100
Ashley Young 1 1 50 1 1 50
Rafael da Silva 0 1 0 0 1 0
Patrice Evra 0 1 0 0 1 0
Mark Hughes 0 1 0 0 1 0
Adnan Januzaj 0 1 0 0 1 0
Gary Pallister 0 1 0 0 1 0
Neil Webb 0 1 0 0 1 0
Danny Welbeck 0 1 0 0 1 0
Phil Jones 0 2 0 0 2 0
MANCHESTER UNITED 411 135 75 59 23 72 470 158 75


Tabellkommentarer

 • Ruud van Nistelrooy (28) och Wayne Rooney (27) har gjort överlägset flest straffmål. Ingen annan spelare har gjort fler än 18 straffmål (per 2017-07-01).
 • Inkluderat straffläggningar har Van Nistelrooy och Rooney gjort lika många mål (29) (per 2017-07-01).
 • Wayne Rooney har flest straffmissar.
 • Rooney är också den som har slagit flest straffar för United.
 • Gerry Daly får anses vara Uniteds bästa straffskytt då han gjorde 16 mål på 17 försök. Räknat på spelare som har slagit minst tio straffar har, förutom Daly, också Eric Cantona (18 mål på 20 försök, 19 på 21 om vi inkluderar straffläggningar) och Gordon Hill (nio mål på tio försök) 90 procent eller bättre.
 • Ryan Giggs satte fem av fem, David Beckham satte sina fyra straffar och Steve Coppell satte tre av tre. Giggs missade dock två av fem i straffläggningar och är därmed den enda som har missat mer än en straff i straffläggningar. Inkluderat straffläggningar är Carlos Tevez bäst med fem mål på fem försök. I tillägg till Giggs, Beckham, Coppell och Tevez har ytterligare tio spelare skjutit straff utan att missa (exkluderar straffar i straffläggningar). (Per 2017-07-01.)
 • Alex Stepney är den enda målvakten som har slagit en straff för United (straffläggningar inkluderat).
 • Dwight Yorke har missat två straffar på två försök och är ensam om att ha slagit fler än en straff utan att göra mål (ytterligare åtta spelare har missat sin enda straff) (exkluderar straffar i straffläggningar). Teddy Sheringham gjorde bara ett mål på fyra försök, Johnny Berry och Jack Rowley missade båda fem av tio. Av de som mer frekvent har skjutit straffar märker Gordon Strachan (10 mål på 16) och Denis Law (15 mål på 22) ut sig som dåliga straffskyttar.

Information

 • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor för de inledande säsongerna. Ingen tillförlitlig data är tillgänglig före andra världskriget.
 • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).
 • Listan sorteras i första hand efter flest mål (straffläggningar exkluderat), i andra hand efter färst missar (straffläggningar exkluderat), i tredje hand efter flest mål (straffläggningar inkluderad), i fjärde hand efter färst missar (straffläggningar inkluderat) och i sista hand efter bokstavsordning.

Tabellförklaring

 • %: andelen, i procent, av straffarna som det blev mål på
 • MISS: antalet missade straffar
 • MÅL: antalet straffar som det blev mål på

 

Straffsparkar i Unitedmatcher 2002-2021
LAG SPELARE UTFALL DATUM MOTSTÅNDARE A TUR R + K
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2002-08-27 Zalaegerszeg H CL V 5 0
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2002-09-03 Middlesbrough H PL V 1 0
Utd Diego Forlan mål 2002-09-18 Maccabi Haifa H CL V 5 2
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2002-09-21 Tottenham Hotspur H PL V 1 0
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2002-10-07 Everton H PL V 3 0
mot Steed Malbranque miss 2002-10-19 Fulham B PL O 1 1
mot Yakubu Aiyegbeni mål 2002-10-29 Maccabi Haifa B CL F 0 3
mot Jan Simak miss 2002-11-13 Bayer Leverkusen H CL V 2 0
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-03-22 Fulham H PL V 3 0
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-04-05 Liverpool H PL V 4 0 s
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-04-05 Liverpool H PL V 4 0 s
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-04-12 Newcastle United B PL V 6 2
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-05-11 Everton B PL V 2 1
Utd Ruud van Nistelrooy miss 2003-08-16 Bolton Wanderers H PL V 4 0
Utd Ruud van Nistelrooy miss 2003-09-21 Arsenal H PL O 0 0
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-10-01 Stuttgart B CL F 1 2 s
mot Fernando Meira miss 2003-10-01 Stuttgart B CL F 1 2 s
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2003-10-04 Birmingham City H PL V 3 0
mot Frank Lampard mål 2003-11-30 Chelsea B PL F 0 1
mot Danny Murphy mål 2004-04-24 Liverpool H PL F 0 1
Utd Ruud van Nistelrooy miss 2004-05-08 Chelsea H PL O 1 1
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2004-09-25 Tottenham Hotspur B PL V 1 0
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2004-10-24 Arsenal H PL V 2 0
mot David Unsworth mål 2004-10-30 Portsmouth B PL F 0 2
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2004-11-03 Sparta Praha H CL V 4 1
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2004-11-14 Newcastle United B PL V 3 1
Utd Wayne Rooney miss 2004-12-18 Crystal Palace H PL V 5 2
mot Robert Earnshaw mål 2005-05-07 West Bromwich Albion H PL O 1 1
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2005-10-01 Fulham B PL V 3 2
mot Yakubu Aiyegbeni mål 2005-10-29 Middlesbrough B PL F 1 4
Utd Ruud van Nistelrooy mål 2005-12-14 Wigan Athletic H PL V 4 0
mot Lucas Neill mål 2006-02-01 Blackburn Rovers B PL F 3 4
Utd Ruud van Nistelrooy miss 2006-05-01 Middlesbrough H PL O 0 0
Utd Louis Saha mål 2006-09-13 Glasgow Celtic H CL V 3 2
mot Gilberto Silva miss 2006-09-17 Arsenal H PL F 0 1
mot Kevin Doyle mål 2006-09-23 Reading B PL O 1 1
Utd Louis Saha mål 2006-11-04 Portsmouth H PL V 3 0
Utd Louis Saha miss 2006-11-21 Glasgow Celtic B CL F 0 1
Utd Louis Saha mål 2006-12-02 Middlesbrough B PL V 2 1
Utd Cristiano Ronaldo miss 2006-12-26 Wigan Athletic H PL V 3 1 s
mot Leighton Baines mål 2006-12-26 Wigan Athletic H PL V 3 1 s
Utd Cristiano Ronaldo mål 2007-01-31 Watford H PL V 4 0
Utd Cristiano Ronaldo mål 2007-02-04 Tottenham Hotspur B PL V 4 0
mot Gary Speed mål 2007-03-17 Bolton Wanderers H PL V 4 1
Utd Cristiano Ronaldo mål 2007-05-05 Manchester city B PL V 1 0 s
mot Darius Vassell miss 2007-05-05 Manchester city B PL V 1 0 s
Utd Louis Saha mål 2007-09-23 Birmingham City B PL V 1 0
Utd Wayne Rooney miss 2007-10-20 Aston Villa B PL V 4 1
Utd Cristiano Ronaldo mål 2007-10-23 Dynamo Kiev H CL V 4 2
Utd Cristiano Ronaldo mål 2007-12-08 Derby County H PL V 4 1
Utd Cristiano Ronaldo mål 2007-12-23 Everton H PL V 2 1
Utd Louis Saha mål 2007-12-26 Sunderland B PL V 4 0
Utd Cristiano Ronaldo miss 2007-12-29 West Ham United B PL F 1 2
mot Daniele De Rossi miss 2008-04-09 Roma H CL V 1 0
Utd Cristiano Ronaldo mål 2008-04-13 Arsenal H PL V 2 1
Utd Cristiano Ronaldo miss 2008-04-23 Barcelona B CL O 0 0
mot Michael Ballack mål 2008-04-26 Chelsea B PL F 1 2
Utd Cristiano Ronaldo mål 2008-05-11 Wigan Athletic B PL V 2 0
Utd Cristiano Ronaldo mål 2008-09-27 Bolton Wanderers H PL V 2 0
mot Geovanni mål 2008-11-01 Hull City H PL V 4 3
Utd Carlos Tevez mål 2008-11-11 Queens Park Rangers H LC V 1 0
Utd Carlos Tevez mål 2008-12-03 Blackburn Rovers H LC V 5 3
Utd Nani mål 2009-01-04 Southampton B FA V 3 0
mot Giles Barnes mål 2009-01-20 Derby County H LC V 4 2 s
Utd Cristiano Ronaldo mål 2009-01-20 Derby County H LC V 4 2 s
Utd Cristiano Ronaldo mål 2009-01-31 Everton H PL V 1 0
Utd Cristiano Ronaldo mål 2009-03-14 Liverpool H PL F 1 4 s
mot Steven Gerrard mål 2009-03-14 Liverpool H PL F 1 4 s
mot Danny Murphy mål 2009-03-21 Fulham B PL F 0 2
Utd Cristiano Ronaldo mål 2009-04-25 Tottenham Hotspur H PL V 5 2
mot Robin van Persie mål 2009-05-05 Arsenal B CL V 3 1
Utd Michael Carrick miss 2009-08-19 Burnley B PL F 0 1
Utd Wayne Rooney mål 2009-08-29 Arsenal H PL V 2 1
Utd Wayne Rooney mål 2009-11-28 Portsmouth B PL V 4 1 s
mot Kevin-Prince Boateng mål 2009-11-28 Portsmouth B PL V 4 1 s
Utd Wayne Rooney mål 2009-11-28 Portsmouth B PL V 4 1 s
Utd Wayne Rooney mål 2009-12-15 Wolverhampton Wanderers H PL V 3 0
mot Craig Fagan mål 2009-12-27 Hull City B PL V 3 1
mot Carlos Tevez mål 2010-01-19 Manchester city B LC F 1 2
mot James Milner mål 2010-02-28 Aston Villa N LC V 2 1
Utd Wayne Rooney miss 2010-03-21 Liverpool H PL V 2 1
Utd Ryan Giggs mål 2010-04-24 Tottenham Hotspur H PL V 3 1 s
Utd Ryan Giggs mål 2010-04-24 Tottenham Hotspur H PL V 3 1 s
Utd Nani miss 2010-08-22 Fulham B PL O 2 2
Utd Wayne Rooney mål 2010-08-28 West Ham United H PL V 3 0
mot Steven Gerrard mål 2010-09-19 Liverpool H PL V 3 2
mot Ashley Young mål 2010-11-13 Aston Villa B PL O 2 2
Utd Wayne Rooney mål 2010-11-24 Glasgow Rangers B CL V 1 0
Utd Wayne Rooney miss 2010-12-13 Arsenal H PL V 1 0
mot Peter Odemwingie miss 2011-01-01 West Bromwich Albion B PL V 2 1
Utd Ryan Giggs mål 2011-01-09 Liverpool H FA V 1 0
mot Frank Lampard mål 2011-03-01 Chelsea B PL F 1 2
mot Mark Noble mål 2011-04-02 West Ham United B PL V 4 2 s
mot Mark Noble mål 2011-04-02 West Ham United B PL V 4 2 s
Utd Wayne Rooney mål 2011-04-02 West Ham United B PL V 4 2 s
Utd Wayne Rooney mål 2011-05-14 Blackburn Rovers B PL O 1 1
mot Robin van Persie miss 2011-08-28 Arsenal H PL V 8 2 s
Utd Wayne Rooney mål 2011-08-28 Arsenal H PL V 8 2 s
Utd Wayne Rooney miss 2011-09-18 Chelsea H PL V 3 1
mot Alexander Frei mål 2011-09-27 Basel H CL O 3 3
Utd Wayne Rooney mål 2011-10-18 Otelul Galati B CL V 2 0 s
Utd Wayne Rooney mål 2011-10-18 Otelul Galati B CL V 2 0 s
mot Demba Ba mål 2011-11-26 Newcastle United H PL O 1 1
Utd Federico Macheda mål 2011-11-30 Crystal Palace H LC F 1 2
Utd Dimitar Berbatov mål 2011-12-26 Wigan Athletic H PL V 5 0
mot Yakubu Aiyegbeni mål 2011-12-31 Blackburn Rovers H PL F 2 3
Utd Wayne Rooney miss 2012-01-08 Manchester city B FA V 3 2
Utd Wayne Rooney miss 2012-01-14 Bolton Wanderers H PL V 3 0
Utd Dimitar Berbatov mål 2012-01-31 Stoke City H PL V 2 0 s
Utd Javier Hernandez mål 2012-01-31 Stoke City H PL V 2 0 s
Utd Wayne Rooney mål 2012-02-05 Chelsea B PL O 3 3 s
Utd Wayne Rooney mål 2012-02-05 Chelsea B PL O 3 3 s
Utd Wayne Rooney mål 2012-03-08 Athletic Bilbao H PL F 2 3
Utd Wayne Rooney mål 2012-03-11 West Bromwich Albion H PL V 2 0
Utd Wayne Rooney mål 2012-04-08 Queens Park Rangers H PL V 2 0
Utd Wayne Rooney mål 2012-04-15 Aston Villa H PL V 4 0
Utd Robin van Persie miss 2012-09-02 Southampton B PL V 3 2
Utd Javier Hernandez miss 2012-09-15 Wigan Athletic H PL V 4 0
Utd Nani miss 2012-09-19 Galatasaray H CL V 1 0
Utd Robin van Persie mål 2012-09-23 Liverpool B PL V 2 1
mot David Luiz mål 2012-10-31 Chelsea B LC F 4 5 s
mot Eden Hazard mål 2012-10-31 Chelsea B LC F 4 5 s
Utd Ryan Giggs mål 2012-10-31 Chelsea B LC F 4 5 s
Utd Wayne Rooney miss 2012-11-03 Arsenal H PL V 2 1
mot Alan mål 2012-11-07 Sporting Braga B CL V 3 1 s
Utd Wayne Rooney mål 2012-11-07 Sporting Braga B CL V 3 1 s
Utd Wayne Rooney mål 2012-12-01 Reading B PL V 4 3
Utd Wayne Rooney miss 2013-01-16 West Ham United H FA V 1 0
Utd Ryan Giggs mål 2013-01-26 Fulham H FA V 4 1
Utd Robin van Persie mål 2013-04-14 Stoke City B PL V 2 0
Utd Robin van Persie mål 2013-04-28 Arsenal B PL O 1 1
Utd Robin van Persie mål 2013-09-14 Crystal Palace H PL V 2 0
Utd Javier Hernandez mål 2013-10-29 Norwich City H LC V 4 0
Utd Robin van Persie miss 2013-11-05 Real Sociedad B CL O 0 0
Utd Wayne Rooney mål 2013-12-01 Tottenham Hotspur B PL O 2 2
mot Fabio Borini mål 2014-01-07 Sunderland B LC F 1 2
Utd Robin van Persie mål 2014-02-22 Crystal Palace B PL V 2 0
mot Steven Gerrard mål 2014-03-16 Liverpool H PL F 0 3 s
mot Steven Gerrard mål 2014-03-16 Liverpool H PL F 0 3 s
mot Steven Gerrard miss 2014-03-16 Liverpool H PL F 0 3 s
Utd Robin van Persie mål 2014-03-19 Olympiacos H CL V 3 0
Utd Wayne Rooney mål 2014-03-29 Aston Villa H PL V 4 1
mot Leighton Baines mål 2014-04-20 Everton B PL F 0 2
Utd Wayne Rooney mål 2014-04-26 Norwich City H PL V 4 0
mot David Nugent mål 2014-09-21 Leicester City B PL F 3 5 s
mot Leonardo Ulloa mål 2014-09-21 Leicester City B PL F 3 5 s
mot Leighton Baines miss 2014-10-05 Everton H PL V 2 1
mot Papiss Demba Cisse mål 2014-12-26 Newcastle United H PL V 3 1
Utd Robin van Persie mål 2015-02-11 Burnley H PL V 3 1
Utd Wayne Rooney mål 2015-02-16 Preston North End B FA V 3 1
Utd Wayne Rooney mål 2015-02-28 Sunderland H PL V 2 0
Utd Wayne Rooney miss 2015-03-22 Liverpool B PL V 2 1
Utd Robin van Persie miss 2015-05-02 West Bromwich Albion H PL F 0 1
Utd Juan Mata mål 2015-05-09 Crystal Palace B PL V 2 1
Utd Javier Hernandez miss 2015-08-26 Club Brugge B CL V 4 0
Utd Ander Herrera mål 2015-09-12 Liverpool H PL V 3 1
Utd Juan Mata mål 2015-09-30 Wolfsburg H CL V 2 1
mot Roman Eremenko miss 2015-10-21 CSKA Moskva B CL O 1 1
Utd Juan Mata mål 2015-11-07 West Bromwich Albion H PL V 2 0
mot Troy Deeney mål 2015-11-21 Watford B PL V 2 1
Utd Wayne Rooney mål 2016-01-09 Sheffield United H FA V 1 0
Utd Wayne Rooney mål 2016-01-12 Newcastle United B PL O 3 3 s
mot Aleksandar Mitrovic mål 2016-01-12 Newcastle United B PL O 3 3 s
Utd Juan Mata miss 2016-02-25 Midtjylland H EL V 5 1 s
Utd Ander Herrera mål 2016-02-25 Midtjylland H EL V 5 1 s
mot Daniel Sturridge mål 2016-03-10 Liverpool B EL F 0 2
Utd Anthony Martial mål 2016-03-17 Liverpool H EL O 1 1
mot Romelu Lukaku miss 2016-04-23 Everton N FA V 2 1
Utd Zlatan Ibrahimovic mål 2016-08-19 Southampton H PL V 2 0
mot Troy Deeney mål 2016-09-18 Watford B PL F 1 3
mot Alex Revell mål 2016-09-21 Northampton Town B LC V 3 1
Utd Paul Pogba mål 2016-10-20 Fenerbahce H EL V 4 1 s
Utd Anthony Martial mål 2016-10-20 Fenerbahce H EL V 4 1 s
mot Leighton Baines mål 2016-12-04 Everton B PL O 1 1
mot James Milner mål 2017-01-15 Liverpool H PL O 1 1
mot Tom Huddlestone mål 2017-01-26 Hull City B LC F 1 2
Utd Zlatan Ibrahimovic mål 2017-02-16 Saint-Étienne H EL V 3 0
mot Joshua King mål 2017-03-04 Bournemouth H PL O 1 1 s
Utd Zlatan Ibrahimovic miss 2017-03-04 Bournemouth H PL O 1 1 s
Utd Zlatan Ibrahimovic mål 2017-04-04 Everton H PL O 1 1
Utd Wayne Rooney mål 2017-04-30 Swansea City H PL O 1 1
mot Manolo Gabbiadini miss 2017-05-17 Southampton B PL O 0 0
Utd Romelu Lukaku miss 2017-08-26 Leicester City H PL V 2 0
Utd Anthony Martial mål 2017-09-17 Everton H PL V 4 0
Utd Anthony Martial mål 2017-09-27 CSKA Moskva B CL V 4 1
Utd Anthony Martial miss 2017-10-31 Benfica H CL V 2 0 s
Utd Daley Blind mål 2017-10-31 Benfica H CL V 2 0 s
mot Troy Deeney mål 2017-11-28 Watford B PL V 4 2
Utd Alexis Sanchez miss 2018-02-03 Huddersfield Town H PL V 2 0
mot Eden Hazard mål 2018-05-19 Chelsea N FA F 0 1
Utd Paul Pogba mål 2018-08-10 Leicester City H PL V 2 1
mot Pascal Gross mål 2018-08-19 Brighton & Hove Albion B PL F 2 3 s
Utd Paul Pogba mål 2018-08-19 Brighton & Hove Albion B PL F 2 3 s
Utd Paul Pogba miss 2018-09-02 Burnley B PL V 2 0
Utd Paul Pogba mål 2018-09-19 BSC Young Boys B CL V 3 0
Utd Paul Pogba miss 2018-10-28 Everton H PL V 2 1 s
mot Gylfi Sigurdsson mål 2018-10-28 Everton H PL V 2 1 s
Utd Anthony Martial mål 2018-11-11 Manchester city B PL F 1 3
mot Aboubakar Kamara mål 2018-12-08 Fulham H PL V 4 1
mot Victor Camarasa mål 2018-12-22 Cardiff City B PL V 5 1 s
Utd Jesse Lingard mål 2018-12-22 Cardiff City B PL V 5 1 s
Utd Juan Mata mål 2019-01-05 Reading H FA V 2 0
Utd Paul Pogba mål 2019-01-19 Brighton & Hove Albion H PL V 2 1
Utd Paul Pogba mål 2019-01-29 Burnley H PL O 2 2
Utd Paul Pogba mål 2019-02-09 Fulham H PL V 3 0
Utd Paul Pogba miss 2019-03-02 Southampton H PL V 3 2
Utd Marcus Rashford mål 2019-03-06 Paris Saint-Germain B CL V 3 1
mot Pierre-Emerick Aubameyang mål 2019-03-10 Arsenal B PL F 0 2
Utd Paul Pogba mål 2019-04-13 West Ham United H PL V 2 1 s
Utd Paul Pogba mål 2019-04-13 West Ham United H PL V 2 1 s
mot Nathaniel Mendez-Laing mål 2019-05-12 Cardiff City H PL F 0 2
Utd Marcus Rashford mål 2019-08-11 Chelsea H PL V 4 0
Utd Paul Pogba miss 2019-08-19 Wolverhampton Wanderers B PL O 1 1
Utd Marcus Rashford miss 2019-08-24 Crystal Palace H PL F 1 2
Utd Marcus Rashford mål 2019-09-14 Leicester City H PL V 1 0
Utd Anthony Martial mål 2019-10-24 Partizan Belgrad B EL V 1 0
Utd Marcus Rashford miss 2019-10-27 Norwich City B PL V 3 1 s
Utd Anthony Martial miss 2019-10-27 Norwich City B PL V 3 1 s
Utd Marcus Rashford mål 2019-10-30 Chelsea B LC V 2 1
Utd Marcus Rashford mål 2019-12-04 Tottenham Hotspur H PL V 2 1
Utd Marcus Rashford mål 2019-12-07 Manchester city B PL V 2 1
Utd Juan Mata mål 2019-12-12 AZ Alkmaar H EL V 4 0
mot Troy Deeney mål 2019-12-22 Watford B PL F 0 2
Utd Marcus Rashford mål 2020-01-11 Norwich City H PL V 4 0
Utd Mason Greenwood mål 2020-01-26 Tranmere Rovers B FA V 6 0
Utd Bruno Fernandes mål 2020-02-23 Watford H PL V 3 0
Utd Bruno Fernandes mål 2020-02-27 Club Brugge H EL V 5 0
Utd Bruno Fernandes mål 2020-06-19 Tottenham Hotspur B PL O 1 1
Utd Marcus Rashford mål 2020-07-04 Bournemouth H PL V 5 2 s
mot Joshua King mål 2020-07-04 Bournemouth H PL V 5 2 s
Utd Bruno Fernandes mål 2020-07-09 Aston Villa B PL V 3 0
Utd Bruno Fernandes mål 2020-07-19 Chelsea N FA F 1 3
mot Michail Antonio mål 2020-07-20 West Ham United H PL O 1 1
Utd Bruno Fernandes mål 2020-07-26 Leicester City B PL V 2 0
Utd Bruno Fernandes mål 2020-08-10 København N EL V 1 0
Utd Bruno Fernandes mål 2020-08-16 Sevilla N EL F 1 2
mot Wilfried Zaha mål 2020-09-19 Crystal Palace H PL F 1 3
Utd Juan Mata mål 2020-09-22 Luton Town B LC V 3 0
mot Neal Maupay mål 2020-09-26 Brighton & Hove Albion B PL V 3 2 s
Utd Bruno Fernandes mål 2020-09-26 Brighton & Hove Albion B PL V 3 2 s
Utd Bruno Fernandes mål 2020-10-04 Tottenham Hotspur H PL F 1 6 s
mot Harry Kane mål 2020-10-04 Tottenham Hotspur H PL F 1 6 s
Utd Bruno Fernandes miss 2020-10-17 Newcastle United B PL V 4 1
Utd Bruno Fernandes mål 2020-10-20 Paris Saint-Germain B CL V 2 1
Utd Anthony Martial mål 2020-10-28 RB Leipzig H CL V 5 0
mot Pierre-Emerick Aubameyang mål 2020-11-01 Arsenal H PL F 0 1
Utd Bruno Fernandes mål 2020-11-21 West Bromwich Albion H PL V 1 0
Utd Marcus Rashford mål 2020-11-24 İstanbul Başakşehir H CL V 4 1
Utd Bruno Fernandes mål 2020-12-08 RB Leipzig B CL F 2 3
Utd Bruno Fernandes mål 2020-12-20 Leeds United H PL V 6 2
Utd Bruno Fernandes mål 2021-01-01 Aston Villa H PL V 2 1
Utd Bruno Fernandes mål 2021-02-02 Southampton H PL V 9 0
Utd Bruno Fernandes mål 2021-02-21 Newcastle United H PL V 3 1
mot Mikel Oyarzabal miss 2021-02-25 Real Sociedad H EL O 0 0
Utd Bruno Fernandes mål 2021-03-07 Manchester city B PL V 2 0
Utd Bruno Fernandes mål 2021-04-08 Granada B EL V 2 0
mot Lorenzo Pellegrini mål 2021-04-29 Roma H EL V 6 2 s
Utd Bruno Fernandes mål 2021-04-29 Roma H EL V 6 2 s


Tabellkommentarer

 • Robin van Persie och Carlos Tevez har slagit straffar både för och mot United.
 • Yakubu Aiyegbeni har slagit straff mot United för tre olika klubbar.

Information

 • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor. Framför allt är det svårt att frambringa data för motståndarnas straffar. Data har kontrollerats via flera olika källor, under framställandet av listan har fel emellertid kunnat konstateras hos samtliga källor som redovisar statistik för straffsparkar. Det är enkelt att kontrollera att en straff faktiskt har slagits, till exempel genom att läsa matchrapporter. Däremot är det mycket svårt att upptäcka en straff som saknas. Att lusläsa hundratals matchrapporter är inte ett alternativ och det händer också att matchrapporter inte nämner straffar som varit i matchen. Ju nyare datan är desto tillförlitligare är den.
 • Listan inkluderar endast straffar från och med säsongen 2002/03 då tillförlitlig data inte har hittats för tidigare säsonger. För säsongerna 2002/03 till och med 2009/10 räknas straffar enbart från Premier League och Champions League, för senare säsonger räknas alla straffar i officiella matcher.
 • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).

Tabellförklaring

 • +: mål i matchen av United
 • -: mål i matchen av Uniteds motståndare
 • A: arena
 • B: bortaplan
 • CL: Uefa Champions League
 • EL: Uefa Europa League
 • F: förlust
 • FA: FA Challenge Cup
 • FWC: Fifa Club World Cup
 • H: hemmamatch
 • K: kommentar
 • LC: Football League Cup
 • mot: straff mot United
 • N: match på neutral plan
 • O: oavgjort
 • PL: Premier League
 • s: noterar att det slogs fler än en straff i matchen
 • TUR: turnering
 • Utd: straff för United
 • V: vinst

 

Straffsparkar i Unitedmatcher säsongsvis 2002-2021
STRAFFAR FÖR UNITED STRAFFAR FÖR MOTSTÅNDARNA
SÄSONG TUR ANTAL MÅL MISS % ANTAL MÅL MISS %
2002/03 PL/CL 10 10 0 100 3 1 2 33
2003/04 PL/CL 5 2 3 40 3 2 1 67
2004/05 PL/CL 5 4 1 80 2 2 0 100
2005/06 PL/CL 3 2 1 67 2 2 0 100
2006/07 PL/CL 8 6 2 75 5 3 2 60
2007/08 PL/CL 10 7 3 70 2 1 1 50
2008/09 PL/CL 8 8 0 100 5 5 0 100
2009/10 PL/CL 8 6 2 75 4 4 0 100
2010/11 alla 7 5 2 71 6 5 1 83
2011/12 alla 16 13 3 81 4 3 1 75
2012/13 alla 12 7 5 58 3 3 0 100
2013/14 alla 8 7 1 88 5 4 1 80
2014/15 alla 6 4 2 67 4 3 1 75
2015/16 alla 9 7 2 78 5 3 2 60
2016/17 alla 7 6 1 86 7 6 1 86
2017/18 alla 6 3 3 50 2 2 0 100
2018/19 alla 15 12 3 80 6 6 0 100
2019/20 alla 22 18 4 82 3 3 0 100
2020/21 alla 16 15 1 94 6 5 1 83
TOTALT n/a 181 142 39 78 77 63 14 82


Tabellkommentarer

 • United har fått fler straffar än motståndarna samtliga säsonger i urvalet.

Information

 • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor. Framför allt är det svårt att frambringa data för motståndarnas straffar. Data har kontrollerats via flera olika källor, under framställandet av listan har fel emellertid kunnat konstateras hos samtliga källor som redovisar statistik för straffsparkar. Det är enkelt att kontrollera att en straff faktiskt har slagits, till exempel genom att läsa matchrapporter. Däremot är det mycket svårt att upptäcka en straff som saknas. Att lusläsa hundratals matchrapporter är inte ett alternativ och det händer också att matchrapporter inte nämner straffar som varit i matchen. Ju nyare datan är desto tillförlitligare är den.
 • Listan inkluderar endast straffar från och med säsongen 2002/03 då tillförlitlig data inte har hittats för tidigare säsonger. För säsongerna 2002/03 till och med 2009/10 räknas straffar enbart från Premier League och Champions League, för senare säsonger räknas alla straffar i officiella matcher.
 • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).

Tabellförklaring

 • %: andelen, i procent, av straffarna som det blev mål på
 • alla: alla turneringar inkluderade i sammanställningen
 • ANTAL: antalet straffar
 • MISS: antalet missade straffar
 • MÅL: antalet straffar som det blev mål på
 • n/a: inte tillgänglig (totalen inkluderar alla straffar i intervallet)
 • PL/CL: Premier League och Champions League
 • TUR: turnering

 

Straffsparkar i Unitedmatcher lag för lag 2002-2021
STRAFFAR FÖR UNITED STRAFFAR FÖR MOTSTÅNDARNA
MOTSTÅNDARE ANTAL MÅL MISS % ANTAL MÅL MISS %
Arsenal 8 5 3 63 5 3 2 60
Aston Villa 5 4 1 80 2 2 0 100
Athletic Bilbao 1 1 0 100 0 0 0
AZ Alkmaar 1 1 0 100 0 0 0
Barcelona 1 0 1 0 0 0 0
Basel 0 0 0 1 1 0 100
Bayer Leverkusen 0 0 0 1 0 1 0
Benfica 2 1 1 50 0 0 0
Birmingham City 2 2 0 100 0 0 0
Blackburn Rovers 2 2 0 100 2 2 0 100
Bolton Wanderers 3 1 2 33 1 1 0 100
Bournemouth 2 1 1 50 2 2 0 100
Brighton & Hove Albion 3 3 0 100 2 2 0 100
BSC Young Boys 1 1 0 100 0 0 0
Burnley 4 2 2 50 0 0 0
Cardiff City 1 1 0 100 2 2 0 100
Chelsea 8 6 2 75 6 6 0 100
Club Brugge 2 1 1 50 0 0 0
Crystal Palace 6 4 2 67 1 1 0 100
CSKA Moskva 1 1 0 100 1 0 1 0
Derby County 2 2 0 100 1 1 0 100
Dynamo Kiev 1 1 0 100 0 0 0
Everton 7 6 1 86 5 3 2 60
Fenerbahce 2 2 0 100 0 0 0
Fulham 5 4 1 80 3 2 1 67
Galatasaray 1 0 1 0 0 0 0
Glasgow Celtic 2 1 1 50 0 0 0
Glasgow Rangers 1 1 0 100 0 0 0
Granada 1 1 0 100 0 0 0
Huddersfield Town 1 0 1 0 0 0 0
Hull City 0 0 0 3 3 0 100
İstanbul Başakşehir 1 1 0 100 0 0 0
København 1 1 0 100 0 0 0
Leeds United 1 1 0 100 0 0 0
Leicester City 4 3 1 75 2 2 0 100
Liverpool 9 7 2 78 8 7 1 88
Luton Town 1 1 0 100 0 0 0
Maccabi Haifa 1 1 0 100 1 1 0 100
Manchester city 5 4 1 80 2 1 1 50
Middlesbrough 3 2 1 67 1 1 0 100
Midtjylland 2 1 1 50 0 0 0
Newcastle United 5 4 1 80 3 3 0 100
Norwich City 5 3 2 60 0 0 0
Northampton Town 0 0 0 1 1 0 100
Olympiacos 1 1 0 100 0 0 0
Otelul Galati 2 2 0 100 0 0 0
Paris Saint-Germain 2 2 0 100 0 0 0
Partizan Belgrad 1 1 0 100 0 0 0
Portsmouth 3 3 0 100 2 2 0 100
Preston North End 1 1 0 100 0 0 0
Queens Park Rangers 2 2 0 100 0 0 0
RB Leipzig 2 2 0 100 0 0 0
Reading 2 2 0 100 1 1 0 100
Real Sociedad 1 0 1 0 1 0 1 0
Roma 1 1 0 100 2 1 1 50
Saint-Étienne 1 1 0 100 0 0 0
Sevilla 1 1 0 100 0 0 0
Sheffield United 1 1 0 100 0 0 0
Southampton 5 3 2 60 1 0 1 0
Sparta Praha 1 1 0 100 0 0 0
Sporting Braga 1 1 0 100 1 1 0 100
Stoke City 3 3 0 100 0 0 0
Stuttgart 1 1 0 100 1 0 1 0
Sunderland 2 2 0 100 1 1 0 100
Swansea City 1 1 0 100 0 0 0
Tottenham Hotspur 10 10 0 100 1 1 0 100
Tranmere Rovers 1 1 0 100 0 0 0
Watford 2 2 0 100 4 4 0 100
West Bromwich Albion 4 3 1 75 2 1 1 50
West Ham United 6 4 2 67 3 3 0 100
Wigan Athletic 5 3 2 60 1 1 0 100
Wolfsburg 1 1 0 100 0 0 0
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 50 0 0 0
Zalaegerszeg 1 1 0 100 0 0 0
TOTALT 181 142 39 78 77 63 14 82


Tabellkommentarer

 • I urvalet har United fått flest straffar mot Liverpool (nio) följt av Arsenal (åtta) (per 2017-07-01).
 • Tottenham är det lag som United har lättast att göra straffmål mot, med sju mål på sju försök. United har också gjort sju straffmål på Liverpool men då på nio försök. (Per 2017-07-01.)
 • Liverpool (åtta) är det lag som oftast får straff mot United. Liverpool (sju) har också gjort flest straffmål mot United. Chelsea står ut med fem mål på fem straffar. (Per 2017-07-01.)

Information

 • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor. Framför allt är det svårt att frambringa data för motståndarnas straffar. Data har kontrollerats via flera olika källor, under framställandet av listan har fel emellertid kunnat konstateras hos samtliga källor som redovisar statistik för straffsparkar. Det är enkelt att kontrollera att en straff faktiskt har slagits, till exempel genom att läsa matchrapporter. Däremot är det mycket svårt att upptäcka en straff som saknas. Att lusläsa hundratals matchrapporter är inte ett alternativ och det händer också att matchrapporter inte nämner straffar som varit i matchen. Ju nyare datan är desto tillförlitligare är den.
 • Listan inkluderar endast straffar från och med säsongen 2002/03 då tillförlitlig data inte har hittats för tidigare säsonger. För säsongerna 2002/03 till och med 2009/10 räknas straffar enbart från Premier League och Champions League, för senare säsonger räknas alla straffar i officiella matcher.
 • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).

Tabellförklaring

 • %: andelen, i procent, av straffarna som det blev mål på
 • ANTAL: antalet straffar
 • MISS: antalet missade straffar
 • MÅL: antalet straffar som det blev mål på

 

Ändringslogg

 • 2018-09-26: Korrigeringen gällande straffläggningar där det i sammanställningen stod Unitedspelare där det skulle stå Uniteds motståndare.
 • 2017-11-01: Ändrat sorteringsordningen i tabellen i fliken tabell.
 • 2017-07-26: En sprillans ny version med uppdaterad design lanserad (informationen har dessförinnan funnits på hemsidan i ett antal år).
 • Ändringsloggen används för att redovisa notabla förändringar samt felkorrigeringar. Ordinarie uppdateringar av data redovisas inte i ändringsloggen. I den grå rutan nedan redovisas när data senast är uppdaterad.

 

Senast uppdaterad: 2021-04-29 (tabellerna), 2017-07-26 (kommentarerna). Listan uppdateras en kort tid efter varje straffspark eller straffläggning. Kommentarer för straffläggningar uppdateras normalt efter varje straffläggning (om inte annat noteras). Övriga kommentarer revideras generellt endast efter varje avslutad säsong (i vissa fall noteras när kommentarerna är uppdaterade), då en kontroll av dokumentet också genomförs.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt, i synnerhet, felkorrigering välkomnas, antingen via e-post till micke@muss.se eller i kommentarsfältet på hemsidan.
Manchester United Supporters Club Scandinavia är Manchester Uniteds officiella supporterklubb i Skandinavien. Muss.se är supporterklubbens svenska kanal. Vi producerar redaktionellt innehåll på och informerar om supporterklubbens aktiviteter.
© 2021 MUSS.SE   •   OM MUSS & MUSCS   •   HJÄLP MUSS   •   OM MUSS.SE   •   BLI SKRIBENT   •   INTEGRITETSPOLICY   •   KONTAKTA OSS