Straffsparkar

Muss presenterar här en sammanställning av samtliga straffsparkar slagna av Unitedspelare i tävlingsmatcher sedan 1946. Dessutom massor av ytterligare information om straffar i Unitedmatcher.

Manchester United: Straffsparkar säsongsvis 1946-2021
SÄSONG SPELARE MÅL MISS % MÅL MISS %
1946/47 Ted Buckle 2 1 67 SUM: 2 1 67
1946/47 Billy Wrigglesworth 1 1 50 TOT: 1 1 50
1946/47 Jack Rowley 1 0 100 SUM: 1 0 100
1946/47 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 4 2 67
1947/48 Charlie Mitten 2 0 100 SUM: 2 0 100
1947/48 Ted Buckle 1 0 100 TOT: 3 1 75
1947/48 Jack Rowley 0 1 0 SUM: 1 1 50
1947/48 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 7 3 70
1948/49 Charlie Mitten 7 1 88 SUM: 9 1 90
1948/49 MANCHESTER UNITED 7 1 88 SUM: 14 4 78
1949/50 Charlie Mitten 7 3 70 TOT: 16 4 80
1949/50 MANCHESTER UNITED 7 3 70 SUM: 21 7 75
1950/51 Jack Rowley 1 3 25 SUM: 2 4 33
1950/51 Harry McShane 0 1 0 TOT: 0 1 0
1950/51 MANCHESTER UNITED 1 4 20 SUM: 22 11 67
1951/52 Roger Byrne 1 1 50 SUM: 1 1 50
1951/52 Jack Rowley 1 1 50 SUM: 3 5 38
1951/52 MANCHESTER UNITED 2 2 50 SUM: 24 13 65
1952/53 Roger Byrne 3 1 75 SUM: 4 2 67
1952/53 Jack Rowley 2 0 100 TOT: 5 5 50
1952/53 MANCHESTER UNITED 5 1 83 SUM: 29 14 67
1953/54 Roger Byrne 3 0 100 SUM: 7 2 78
1953/54 Tommy Taylor 0 1 0 TOT: 0 1 0
1953/54 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 32 15 68
1954/55 Roger Byrne 2 0 100 SUM: 9 2 82
1954/55 MANCHESTER UNITED 2 0 100 SUM: 34 15 69
1955/56 Roger Byrne 3 2 60 SUM: 12 4 75
1955/56 Johnny Berry 1 0 100 SUM: 1 0 100
1955/56 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 38 17 69
1956/57 Johnny Berry 3 3 50 SUM: 4 3 57
1956/57 Roger Byrne 1 0 100 TOT: 13 4 76
1956/57 Albert Scanlon 1 0 100 TOT: 1 0 100
1956/57 MANCHESTER UNITED 5 3 63 SUM: 43 20 68
1957/58 Duncan Edwards 2 0 100 TOT: 2 0 100
1957/58 Johnny Berry 1 2 33 TOT: 5 5 50
1957/58 Ernie Taylor 1 0 100 TOT: 1 0 100
1957/58 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 47 22 68
1958/59 Sir Bobby Charlton 6 2 75 SUM: 6 2 75
1958/59 Albert Quixall 1 0 100 SUM: 1 0 100
1958/59 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 54 24 69
1959/60 Albert Quixall 3 0 100 SUM: 4 0 100
1959/60 MANCHESTER UNITED 3 0 100 SUM: 57 24 70
1960/61 Albert Quixall 6 1 86 SUM: 10 1 91
1960/61 Noel Cantwell 1 0 100 SUM: 1 0 100
1960/61 Dennis Viollet 0 1 0 TOT: 0 1 0
1960/61 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 64 26 71
1961/62 Albert Quixall 3 1 75 SUM: 13 2 87
1961/62 Shay Brennan 1 0 100 SUM: 1 0 100
1961/62 Noel Cantwell 0 1 0 TOT: 1 1 50
1961/62 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 68 28 71
1962/63 Albert Quixall 5 2 71 TOT: 18 4 82
1962/63 Shay Brennan 0 1 0 TOT: 1 1 50
1962/63 Sir Bobby Charlton 0 1 0 SUM: 6 3 67
1962/63 MANCHESTER UNITED 5 4 56 SUM: 73 32 70
1963/64 Denis Law 4 1 80 SUM: 4 1 80
1963/64 MANCHESTER UNITED 4 1 80 SUM: 77 33 70
1964/65 Denis Law 2 0 100 SUM: 6 1 86
1964/65 Sir Bobby Charlton 1 0 100 SUM: 7 3 70
1964/65 MANCHESTER UNITED 3 0 100 SUM: 80 33 71
1965/66 Denis Law 2 0 100 SUM: 8 1 89
1965/66 MANCHESTER UNITED 2 0 100 SUM: 82 33 71
1966/67 Denis Law 2 1 67 SUM: 10 2 83
1966/67 George Best 1 0 100 SUM: 1 0 100
1966/67 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 85 34 71
1967/68 George Best 2 1 67 SUM: 3 1 75
1967/68 Denis Law 2 2 50 SUM: 12 4 75
1967/68 Sir Bobby Charlton 0 1 0 SUM: 7 4 64
1967/68 MANCHESTER UNITED 4 4 50 SUM: 89 38 70
1968/69 Denis Law 3 3 50 TOT: 15 7 68
1968/69 George Best 1 0 100 SUM: 4 1 80
1968/69 MANCHESTER UNITED 4 3 57 SUM: 93 41 69
1969/70 Willie Morgan 3 0 100 SUM: 3 0 100
1969/70 George Best 1 0 100 SUM: 5 1 83
1969/70 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 97 41 70
1970/71 Willie Morgan 2 1 67 SUM: 5 1 83
1970/71 George Best 1 0 100 SUM: 6 1 86
1970/71 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 100 42 70
1971/72 Willie Morgan 3 0 100 TOT: 8 1 89
1971/72 George Best 2 0 100 SUM: 8 1 89
1971/72 MANCHESTER UNITED 5 0 100 SUM: 105 42 71
1972/73 George Best 3 1 75 TOT: 11 2 85
1972/73 Sir Bobby Charlton 2 0 100 TOT: 9 4 69
1972/73 MANCHESTER UNITED 5 1 83 SUM: 110 43 72
1973/74 Alex Stepney 2 1 67 TOT: 2 1 67
1973/74 Jim McCalliog 1 0 100 SUM: 1 0 100
1973/74 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 113 44 72
1974/75 Gerry Daly 9 0 100 SUM: 9 0 100
1974/75 Jim McCalliog 1 0 100 TOT: 2 0 100
1974/75 MANCHESTER UNITED 10 0 100 SUM: 123 44 74
1975/76 Gerry Daly 4 0 100 SUM: 13 0 100
1975/76 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 127 44 74
1976/77 Gerry Daly 3 1 75 TOT: 16 1 94
1976/77 Gordon Hill 2 0 100 SUM: 2 0 100
1976/77 Jimmy Greenhoff 1 0 100 SUM: 1 0 100
1976/77 Sammy McIlroy 0 1 0 SUM: 0 1 0
1976/77 MANCHESTER UNITED 6 2 75 SUM: 133 46 74
1977/78 Gordon Hill 7 1 88 TOT: 9 1 90
1977/78 Ashley Grimes 1 0 100 SUM: 1 0 100
1977/78 Stuart Pearson 1 1 50 TOT: 1 1 50
1977/78 Brian Greenhoff 0 1 0 TOT: 0 1 0
1977/78 MANCHESTER UNITED 9 3 75 SUM: 142 49 74
1978/79 Jimmy Greenhoff 2 1 67 TOT: 3 1 75
1978/79 Gordon McQueen 0 1 0 TOT: 0 1 0
1978/79 MANCHESTER UNITED 2 2 50 SUM: 144 51 74
1979/80 Sammy McIlroy 3 0 100 SUM: 3 1 75
1979/80 Mickey Thomas 1 1 50 TOT: 1 1 50
1979/80 Ashley Grimes 0 1 0 SUM: 1 1 50
1979/80 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 148 53 74
1980/81 Sammy McIlroy 3 0 100 TOT: 6 1 86
1980/81 MANCHESTER UNITED 3 0 100 SUM: 151 53 74
1981/82 Steve Coppell 1 0 100 SUM: 1 0 100
1981/82 Frank Stapleton 1 1 50 TOT: 1 1 50
1981/82 John Gidman 0 1 0 TOT: 0 1 0
1981/82 MANCHESTER UNITED 2 2 50 SUM: 153 55 74
1982/83 Steve Coppell 2 0 100 TOT: 3 0 100
1982/83 Ashley Grimes 1 0 100 TOT: 2 1 67
1982/83 Arnold Muhren 1 0 100 SUM: 1 0 100
1982/83 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 157 55 74
1983/84 Arnold Muhren 4 1 80 SUM: 5 1 83
1983/84 Ray Wilkins 3 1 75 TOT: 3 1 75
1983/84 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 164 57 74
1984/85 Gordon Strachan 9 5 64 SUM: 9 5 64
1984/85 Arnold Muhren 1 0 100 TOT: 6 1 86
1984/85 Norman Whiteside 1 1 50 SUM: 1 1 50
1984/85 MANCHESTER UNITED 11 6 65 SUM: 175 63 74
1985/86 Jesper Olsen 5 0 100 SUM: 5 0 100
1985/86 Bryan Robson 2 1 67 SUM: 2 1 67
1985/86 Peter Davenport 1 0 100 SUM: 1 0 100
1985/86 Gordon Strachan 1 0 100 SUM: 10 5 67
1985/86 Norman Whiteside 0 1 0 TOT: 1 2 33
1985/86 MANCHESTER UNITED 9 2 82 SUM: 184 65 74
1986/87 Peter Davenport 5 0 100 SUM: 6 0 100
1986/87 Jesper Olsen 1 1 50 SUM: 6 1 86
1986/87 Gordon Strachan 0 1 0 TOT: 10 6 63
1986/87 Bryan Robson 0 2 0 TOT: 2 3 40
1986/87 MANCHESTER UNITED 6 4 60 SUM: 190 69 73
1987/88 Brian McClair 6 3 67 SUM: 6 3 67
1987/88 Peter Davenport 0 1 0 TOT: 6 1 86
1987/88 Jesper Olsen 0 1 0 TOT: 6 2 75
1987/88 MANCHESTER UNITED 6 5 55 SUM: 196 74 73
1988/89 Brian McClair 1 1 50 SUM: 7 4 64
1988/89 MANCHESTER UNITED 1 1 50 SUM: 197 75 72
1989/90 Steve Bruce 1 0 100 SUM: 1 0 100
1989/90 Brian McClair 0 1 0 TOT: 7 5 58
1989/90 MANCHESTER UNITED 1 1 50 SUM: 198 76 72
1990/91 Steve Bruce 11 1 92 SUM: 12 1 92
1990/91 Clayton Blackmore 1 0 100 SUM: 1 0 100
1990/91 MANCHESTER UNITED 12 1 92 SUM: 210 77 73
1991/92 Steve Bruce 3 2 60 SUM: 15 3 83
1991/92 Clayton Blackmore 1 0 100 TOT: 2 0 100
1991/92 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 214 79 73
1992/93 Steve Bruce 2 1 67 TOT: 17 4 81
1992/93 Eric Cantona 1 0 100 SUM: 1 0 100
1992/93 MANCHESTER UNITED 3 1 75 SUM: 217 80 73
1993/94 Eric Cantona 4 0 100 SUM: 5 0 100
1993/94 MANCHESTER UNITED 4 0 100 SUM: 221 80 73
1994/95 Eric Cantona 5 0 100 SUM: 10 0 100
1994/95 Denis Irwin 2 0 100 SUM: 2 0 100
1994/95 Nicky Butt 0 1 0 TOT: 0 1 0
1994/95 MANCHESTER UNITED 7 1 88 SUM: 228 81 74
1995/96 Eric Cantona 5 0 100 SUM: 15 0 100
1995/96 MANCHESTER UNITED 5 0 100 SUM: 233 81 74
1996/97 Eric Cantona 3 2 60 TOT: 18 2 90
1996/97 Paul Scholes 0 1 0 SUM: 0 1 0
1996/97 MANCHESTER UNITED 3 3 50 SUM: 236 84 74
1997/98 Denis Irwin 3 0 100 SUM: 5 0 100
1997/98 Teddy Sheringham 0 3 0 SUM: 0 3 0
1997/98 MANCHESTER UNITED 3 3 50 SUM: 239 87 73
1998/99 Denis Irwin 3 1 75 SUM: 8 1 89
1998/99 Dwight Yorke 0 1 0 SUM: 0 1 0
1998/99 MANCHESTER UNITED 3 2 60 SUM: 242 89 73
1999/2000 Denis Irwin 2 1 67 SUM: 10 2 83
1999/2000 Paul Scholes 2 1 67 SUM: 2 2 50
1999/2000 Dwight Yorke 0 1 0 TOT: 0 2 0
1999/2000 MANCHESTER UNITED 4 3 57 SUM: 246 92 73
2000/01 Denis Irwin 2 0 100 TOT: 12 2 86
2000/01 David Beckham 1 0 100 SUM: 1 0 100
2000/01 Teddy Sheringham 1 0 100 TOT: 1 3 25
2000/01 Paul Scholes 1 1 50 TOT: 3 3 50
2000/01 MANCHESTER UNITED 5 1 83 SUM: 251 93 73
2001/02 Ruud van Nistelrooy 7 1 88 SUM: 7 1 88
2001/02 David Beckham 2 0 100 SUM: 3 0 100
2001/02 MANCHESTER UNITED 9 1 90 SUM: 260 94 73
2002/03 Ruud van Nistelrooy 12 0 100 SUM: 19 1 95
2002/03 David Beckham 1 0 100 TOT: 4 0 100
2002/03 Diego Forlan 1 0 100 SUM: 1 0 100
2002/03 MANCHESTER UNITED 14 0 100 SUM: 274 94 74
2003/04 Ruud van Nistelrooy 3 3 50 SUM: 22 4 85
2003/04 Diego Forlan 0 1 0 TOT: 1 1 50
2003/04 MANCHESTER UNITED 3 4 43 SUM: 277 98 74
2004/05 Ruud van Nistelrooy 4 0 100 SUM: 26 4 87
2004/05 Wayne Rooney 0 1 0 SUM: 0 1 0
2004/05 MANCHESTER UNITED 4 1 80 SUM: 281 99 74
2005/06 Ruud van Nistelrooy 2 2 50 TOT: 28 6 82
2005/06 Cristiano Ronaldo 1 0 100 SUM: 1 0 100
2005/06 MANCHESTER UNITED 3 2 60 SUM: 284 101 74
2006/07 Cristiano Ronaldo 5 1 83 SUM: 6 1 86
2006/07 Louis Saha 3 1 75 SUM: 3 1 75
2006/07 MANCHESTER UNITED 8 2 80 SUM: 292 103 74
2007/08 Cristiano Ronaldo 6 2 75 SUM: 12 3 80
2007/08 Louis Saha 2 0 100 TOT: 5 1 83
2007/08 Wayne Rooney 0 1 0 SUM: 0 2 0
2007/08 MANCHESTER UNITED 8 3 73 SUM: 300 106 74
2008/09 Cristiano Ronaldo 5 0 100 TOT: 17 3 85
2008/09 Carlos Tevez 2 0 100 TOT: 2 0 100
2008/09 Nani 1 0 100 SUM: 1 0 100
2008/09 MANCHESTER UNITED 8 0 100 SUM: 308 106 74
2009/10 Wayne Rooney 4 1 80 SUM: 4 3 57
2009/10 Ryan Giggs 2 0 100 SUM: 2 0 100
2009/10 Michael Carrick 0 1 0 TOT: 0 1 0
2009/10 MANCHESTER UNITED 6 2 75 SUM: 314 108 74
2010/11 Wayne Rooney 4 1 80 SUM: 8 4 67
2010/11 Ryan Giggs 1 0 100 SUM: 3 0 100
2010/11 Nani 0 1 0 SUM: 1 1 50
2010/11 MANCHESTER UNITED 5 2 71 SUM: 319 110 74
2011/12 Wayne Rooney 9 3 75 SUM: 17 7 71
2011/12 Dimitar Berbatov 2 0 100 TOT: 2 0 100
2011/12 Javier Hernandez 1 0 100 SUM: 1 0 100
2011/12 Federico Macheda 1 0 100 TOT: 1 0 100
2011/12 MANCHESTER UNITED 13 3 81 SUM: 332 113 75
2012/13 Robin van Persie 3 1 75 SUM: 3 1 75
2012/13 Ryan Giggs 2 0 100 TOT: 5 0 100
2012/13 Wayne Rooney 2 2 50 SUM: 19 9 68
2012/13 Javier Hernandez 0 1 0 SUM: 1 1 50
2012/13 Nani 0 1 0 TOT: 1 2 33
2012/13 MANCHESTER UNITED 7 5 58 SUM: 339 118 74
2013/14 Robin van Persie 3 1 75 SUM: 6 2 75
2013/14 Wayne Rooney 3 0 100 SUM: 22 9 71
2013/14 Javier Hernandez 1 0 100 SUM: 2 1 67
2013/14 MANCHESTER UNITED 7 1 88 SUM: 346 119 74
2014/15 Wayne Rooney 2 1 67 SUM: 24 10 71
2014/15 Juan Mata 1 0 100 SUM: 1 0 100
2014/15 Robin van Persie 1 1 50 TOT: 7 3 70
2014/15 MANCHESTER UNITED 4 2 67 SUM: 350 121 74
2015/16 Ander Herrera 2 0 100 TOT: 2 0 100
2015/16 Wayne Rooney 2 0 100 SUM: 26 10 72
2015/16 Juan Mata 2 1 67 SUM: 3 1 75
2015/16 Anthony Martial 1 0 100 SUM: 1 0 100
2015/16 Javier Hernandez 0 1 0 TOT: 2 2 50
2015/16 MANCHESTER UNITED 7 2 78 SUM: 357 123 74
2016/17 Zlatan Ibrahimovic 3 1 75 TOT: 3 1 75
2016/17 Anthony Martial 1 0 100 SUM: 2 0 100
2016/17 Paul Pogba 1 0 100 SUM: 1 0 100
2016/17 Wayne Rooney 1 0 100 TOT: 27 10 73
2016/17 MANCHESTER UNITED 6 1 86 SUM: 363 124 75
2017/18 Anthony Martial 2 1 67 SUM: 4 1 80
2017/18 Daley Blind 1 0 100 TOT: 1 0 100
2017/18 Romelu Lukaku 0 1 0 TOT: 0 1 0
2017/18 Alexis Sanchez 0 1 0 TOT: 0 1 0
2017/18 MANCHESTER UNITED 3 3 50 SUM: 366 127 74
2018/19 Paul Pogba 8 3 73 SUM: 9 3 75
2018/19 Jesse Lingard 1 0 100 TOT: 1 0 100
2018/19 Anthony Martial 1 0 100 SUM: 5 1 83
2018/19 Juan Mata 1 0 100 SUM: 4 1 80
2018/19 Marcus Rashford 1 0 100 SUM: 1 0 100
2018/19 MANCHESTER UNITED 12 3 80 SUM: 378 130 74
2019/20 Bruno Fernandes 8 0 100 SUM: 8 0 100
2019/20 Marcus Rashford 7 2 78 SUM: 8 2 80
2019/20 Mason Greenwood 1 0 100 TOT: 1 0 100
2019/20 Juan Mata 1 0 100 SUM: 5 1 83
2019/20 Anthony Martial 1 1 50 SUM: 6 2 75
2019/20 Paul Pogba 0 1 0 TOT: 9 4 69
2019/20 MANCHESTER UNITED 18 4 82 SUM: 396 134 75
2020/21 Bruno Fernandes 13 1 93 TOT: 21 1 95
2020/21 Anthony Martial 1 0 100 TOT: 7 2 78
2020/21 Juan Mata 1 0 100 TOT: 6 1 86
2020/21 Marcus Rashford 1 0 100 TOT: 9 2 82
2020/21 MANCHESTER UNITED 16 1 94 TOT: 412 135 75


Tabellkommentarer

  • Uniteds bästa säsong straffmässigt var 2002/03 då United gjorde mål på 14 av 14 straffar. Från den säsongen hämtas även rekordet för antal straffmål under en säsong.
  • Som mest har United fått 17 straffar under en säsong, vilket inträffade 1984/85. United stod för sex straffmissar den säsongen, vilket är flest i intervallet.
  • Sämsta säsong straffmässigt är 1950/51 då United bara gjorde ett mål på fem straffar. Även säsongen 2003/04 hade United fler straffmissar än straffmål, övriga säsonger i intervallet har United åtminstone gjort mål på hälften av alla straffar.
  • Ruud van Nistelrooy satte tolv av tolv straffar säsongen 2002/03. Därmed är han den som har gjort flest straffmål under en säsong.
  • Gordon Strachans fem straffmissar på fjorton försök säsongen 1984/85 är flest i intervallet. Det kan emellertid argumenteras att Teddy Sheringhams tre missar på tre försök 1997/98 är sämst i intervallet.

Information

  • Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor för de inledande säsongerna. Ingen tillförlitlig data är tillgänglig före andra världskriget.
  • Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).

Tabellförklaring

  • SUM: summa för spelaren eller för United till och med aktuell säsong – noteras då spelaren sköt straffar under senare säsonger
  • TOT: totalt för spelaren eller för United

 

Senaste artiklarna