Muss.se » Nyhetsarkiv » Herrlaget

Uppgifter
Mason Greenwood arresterad på nytt

Enligt uppgifter har Mason Greenwood blivit arresterad på nytt, den här gången misstänkt för att ha brutit mot villkoren för borgen.

Det är Sun som kommer med uppgifterna, en tidning vars uppgifter vi vanligen tar med stora nypor salt. När det kommer till en namnpublicering i samband med en arrest har emellertid även Sun höga publiceringskrav. Senare kom även BBC med samma uppgifter.

Greenwood ska ha blivit arresterad då han misstänks ha kontaktat brottsoffret.

Manchesterpolisen kommer med följande uttalande:

”Manchesterpolisen är medveten om en anklagelse om att en 21-årig man brutit mot sina borgensvillkor och en arrestering har gjorts lördagen den 15 oktober 2022. Undersökningar pågår för närvarande.”

Det var i månadsskiftet januari-februari i år som Greenwood häktades, misstänkt för våldtäkt, kvinnomisshandel, sexuella övergrepp och mordhot. Greenwood har sedan dess inte fått träna eller spela matcher, enligt beslut från Manchester United.

Greenwood släpptes några dagar senare mot borgen.

Därefter har det mestadels varit tyst i ärendet. Det enda vi egentligen har fått veta är att borgen har förlängts.

Tystnaden ska vi inte tolka åt endera hållet. Den är naturlig i detta skede av polisutredningen. Media får inte spekulera i fallet, då det kan äventyra polisutredningen och även utfallet i en eventuell rättegång. Det kan tyckas att utredningen tar lång tid men utan detaljkännedom blir eventuella spekulationer om varför enbart gissningar.